EUdict

Insert:

EUdict :: Swedish-English dictionary

Results for: återsända i häkte, en som återsänder fånge till fängelse, sitta i rannsakningshäkteTranslations: 3160 / 179
 Swedish English
Felaktiga parametrar till procedur xxxIncorrect parameters to procedure xxx
Felaktigt antal parametrar till procedur xxxIncorrect parameter count to procedure xxx
Fick ett fel vid skrivning till klientenGot an error writing communication packets
Fick fel vid anslutning till master: xxxError connecting to master: xxx
Fick fel vid skrivning till xxx (Felkod 3)Error writing file xxx (errno: 3)
Fick nätverksfel vid skrivning till masterNet error writing to master
fiende tillenemy of
Flytta tillMove to
foder (till djur)fodder
För många alternativ till kolumn xxx för SETToo many strings for column xxx and SET
För stor total radlängd. Den högst tillåtna radlängden, förutom BLOBs, är 3. Ändra några av dina fält till BLOBRow size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 3. You have to change some columns to TEXT or BLOBs
fria tillwoo
frysa till iscongeal
Gå tillGo To
Gå till hemkatalogenGo to home directory
Gå till katalogGo to folder
göra till geljellify
göra till offervictimize
gränsa tillborder on
häkteapprehension
häktearrest
häktedetention
hänvisa (till)refer
höra till god tonbe good form
hus till hushouse-to-house
i förhållande tillrelatives
kalla till mötesummon to a memeeting
Kan inte byta namn från xxx till xxx (Felkod: 3)Error on rename of xxx to xxx (errno: 3)
Kan inte lägga till xxxCannot add foreign key constraint
klappa tillthwack
Search time: 0.003 seconds. « Previous  -  Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements