EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: država koja ima odobrenje za izvozTranslations: 130 / 356
 Croatian English
država koja ima odobrenje za izvozapproved exporting country
antena koja zraci jednako u svim smjerovimaisotropic antenna
baza podataka u kartičnom sustavu koja sadrži popis brojeva svih odobrenih karticawhite list
betonski utezi na cijevi koja se potapariver weights
bijela zastava koja se ističe u ratu kao znak zahtparley flag
bilateralni kreditni limit (limit kreditne izloženosti sudionika u platnom sustavu prema drugomu sudioniku zbog primitka plaćanja koja još nisu namirena)bilateral credit limit
bilo koja tehnička specifikacija udruge ITUXX. Series
bolest koja bolesnika veže uz krevetconfining sickness
bolest koja ne ograničava osiguranika na boravak u zatvorenom prostorunonconfining sickness
Butan (država)Bhutan
carina koja se primjenjujeapplicable duty
carina koja se primjenjuje erga omnesduty applied erga omnes
carina koja se primjenjuje naduty applicable on
carina koja se primjenjuje pricustoms duty applicable upon
cedent, osoba koja ustupa cesiju (potraživanje) trećoj stranicedent, transferor
cijena koja se može provjeritiascertainable price
cijev koja se može formirati toplinom samo jedan puta u svom vijekuthermoset
cijev koja se može formirati toplinom, više puta u svom vijekuthermoplastic
dan opće kotacije (dan utvrđivanja tečaja svih valuta država članica u odnosu na zajedničku valutu)general quotation day
dan opće kotacije (dan utvrđivanja tečaja svihvaluta država članica u odnosu na ECU)general quotation day
Datum sukcesije državaDates of the Succession of States
debla koja drže trup broda u brodogradilištucribbing
definicija nacionalnoga udruženja povjerenika za osiguranje ((National Association of Insurance Commissioners) definicija koja propisuje vrste osiguranja koje treba zaključivati u okviru polica osiguranja oceanskih, riječnih i jezerskih brodova)nationwide marine definition
demokratska državademocratic nation
demokratska državademocratic state
devizno odobrenjeexchange authorisation
dioda koja zraci svjetlolight emitting diode
dionica na koja nije upisana nominalna vrijednostno-par stock
dividenda na premiju životnoga osiguranja koja se koristi za kupnju dodatne police osiguranjadividend addition
dnevna likvidnost (likvidnost u danu; sredstva koja su dostupna tijekom radnoga dana, a financijske ih institucije obično rabe za plaćanja u realnom vremenu)intraday liquidity
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements