EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: நிபந்தனை/நிலை/பதனப்பாடுTranslations: 1 - 30 of 1262
 Tamil English
நிபந்தனை/நிலை/பதனப்பாடுcondition
(அயல்நாட்டு) வெளிக் கொடுப்பு நிலைbalance of payments
(உயரத்திற்கு ஏற்ப) வெப்ப நிலை குறையும் வீதம்lapse rate
(ஞாயிற்றின்) சேய்மை நிலைaphelion
(வன்முறைக்கு அடு கோலும்) மேலோங்கிய கிளர்ச்சி நிலைfuror
1. சேய்மை நிலை உச்சம் , 2. கதிரவன் உச்சநிலைaphelion
4 அல்லது 5 வயது முதல் குமரப்பருவம் வரை உள்ள நிலைlatency period
x நிலைposition x
x நிலைx-position
y நிலைposition y
y நிலைy-position
{நிலை} தாங்கிbracket
அகலப்பக்க நிலைbroadside-on position
அக்கறை இன்மை; கருத்தின்மை; ஆர்வமின்மை; நொதுமல் நிலை; புறக்கணிப்புindifference
அக்கறையற்ற நிலைapathy
அசைவில் நிலைstill stand
அசைவு ஒத்தியங்கா நிலைataxia
அச்சுத்தொடர் நிலை, இணைப்பொறுமை நேர்ப்படுத்தல்alignment
அடக்க நிலை, மங்கியrecessive
அடக்கம்; மட்டியல் நிலை; முனைப்பின்மைmoderation
அடி இறுதி நிலைbottom dead centre
அடி நிலைbase
அடி நிலைground state
அடிப்படை நிலைpostulate
அடிமட்ட நிலை, தாழ் ஆற்றல் நிலைground state
அடைப்புக் குறி; அடைப்பு; (நிலை) தாங்கி; பிறைக்கோடுbracket
அணு நிலை ஆக்சிஜன்atomic oxygen
அண்மை நிலைjuxtaposition
அதிக அளவு இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் தோன்றிய நிலைleucocytosis
அதிகார உரித்தாக்கு மட்டம்(இ.வ)/நிலை(த.வ)authorisation level
Search time: 0.015 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Sidebar

Recent searches cloud

நிபந்தனை/நிலை/பதனப்பாடு informacije o stanju na cestama roadstead بشكل محترف இலக்கண கூறுபாட்டு மரபமைப்பு duyun face lined with tears crujiente de chocolate please reply ball plug الإتحاد، العلاقة الرّابطة to reckon with sy gosti client தனிப்பருமன் coloproctostomy referencja حول فى مكان قريب هنا وهناك طوال حوالى poganstvo جرو الثعلب او الدب او الذئب او الاسد = صغير الحوت او صغير القرش فتى ، فتاة الجرموز : كشاف يتراوح عمره بين الثامنة و العاشرة مراسل تعوزه الخبرة قابليّة التعليم حار التّيفا (نبات) போமிக்கமிலம் forecasting horizon fazne promjene مَتْجَر zużytkowanie insula, -ae (f.) zahanbení authorised restriction Betonung (u.E.) (S)/Lesewiederholung (u.E.) (S)/betonen (u.E.) (V)/stressen (u.E.) (V)/betont (u.E.) (Adj) 一方面 susret مدفع العلجوم = ذكر البط reactor geboue melena cassata / pastís gelat cobert de nata немая согласная ვაქცინაცია social mobility civil society culisă în arc de cerc الأجزاء الصّغيرة بدُوار kapacitet ispražnjenog sloja canapès (de formatge, de gamba, d’anxova...) ஒப்புவித்தல் عجائزى ، خرف