EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: சமுதாய வள ஆதாரம்Translations: 1 - 30 of 52
 Tamil English
சமுதாய வள ஆதாரம்community resource
அனுப்புகைச் சான்று / அனுபியதற்கான ஆதாரம்proff of despatch
ஆதாரம்criterion
ஆதாரம்resource
ஆதாரம்substratum
ஆதாரம்support
ஆதாரம் / காரணமற்றgroundless
ஆதாரம் குறித்தல்; பார்வைக் குறிப்பிடல்referencing
ஆதாரம், சான்றுproof
ஆதாரம், மூலம், தளம்base
ஆதாரம்; மூலம்source
இயல்பான சமுதாய தொடர்பு உள்ளம்orthophrenia
கீல், ஆதாரம், பிணையம்hinge
சமுதாய (வருவாய்க்) கணக்கீடுsocial accounting
சமுதாய / சாதி / சமூகம்community
சமுதாய அடுக்கு மாற்றம்community succession
சமுதாய அபிவிருத்தித் திட்டம்community development programme
சமுதாய அறிவியல்social science
சமுதாய உடல் நலன்community health
சமுதாய ஏற்றத் தாழ்வுகள்social imbalance
சமுதாய சீரமைப்புcommunity improvement
சமுதாய நல வளர்ச்சிcommunity development
சமுதாய நலன்social welfare
சமுதாய நலப்பணிக் குழுsocial service league
சமுதாய நிகர உற்பத்திsocial net product
சமுதாய பழக்கவழக்கக் கோட்பாடுmores
சமுதாய பொறுப்புணர்வற்றவர், உளப்பிணியர்,psychopathy
சமுதாய மருத்துவம், சமுதாய நோய் தடுப்பு மருத்துவம்medicosocial
சமுதாய முகப்புச்சேவைcommunity dial service
சமுதாய மூலதனம்social capital
Search time: 0.002 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Sidebar

Recent searches cloud

சமுதாய வள ஆதாரம் cesta s dvije kolničke trake bayong na may lamán تماسّي nabaviti admission fee ball joint, joint like hip joint, junction between moving parts sabot; (TH) a obtura, a înfunda, a ancrasa, a împovăra, a colmata, a îmbâcsi zec (n.) إستئنافى ، مختص بإستئناف الدعاوى industrial disease حساب خاطئ; تقدير خاطئ funeral ceremony; obsequies (Literary) أعقب داس او أدار او ضرب بكعب الحذاء مال جنح جرى فى اعقاب شخص ما فر tórpido werkstructurering pertaining to radiation; capable of radiating تَفَاءَلَ rekonstruirati to throw on, put on, don, inspire jahta varata huone on line system waffle silence, stillness, quietness comprehensible drithë carrageen, edible seaweed played by tapping strings with bow ugovor o usluzi in beneficial manner prijevremeni porod valkokaali (comp) deferred update drvena ručna kolica plant with reddish-purple flowers rough-edged; comblike (Zoology), with scales like combs مكون; مولد foot-ton المدرسة act of examining; act of glancing at quickly; act of converting an object or image into a digital image through the use of an optical scanner (Computers); examination of a body part though the use of medical imaging techniques, performing a scan, creat... препятствие close to, approaching Fuping (Ort in Hebei) (u.E.) (Eig, Geo) جَاحِد; جَحُود; مارِق குற்றச்செயல்; தவறு; பழிச்செயல் softness; ripeness; pleasantness; calmness, tranquility poisonous substance found in snake venoms filtru de presiune dioničko društvo s prvorazrednim dionicama; prvorazredni vrijednosni papiri