EUdictEUdict :: Tamil-English dictionary

Results for: கல் நார்Translations: 1 - 30 of 73
 Tamil English
கல் நார்asbestos
ஃபைப்ரினோஜென், நார் ஈன் புரதம்fibrinogen
அச்சு நார்axial fibre
இரத்தக் குழாய் நார் திசுக்கட்டிangiofibroma
இரயோன் நார்rayon staple
இழுக்கும் நார்tractile fibre
இழுதகு நார்elastic fibre
எருக்கு நார்madar fibre
ஒரு நார்திசு, ஒற்றை திசு, நார்,textus
ஒருகல நார்unicellular fibre
கரட்டு நார், உரப்புநார்coarse fibre
கரு உடல் நார் திசு வலைmesenchyma
கழிவுக்கம்பளி நார்flocks fibre
குதிரை வால் தசை நார் அறுபடுதல், விரும்பத்தக்க கலப்பினச் சேர்க்கைnicking
குருதி இழை நார் முடிச்சுகள்ciliarynerves
குறுகிய இலினன் நார்tow
சக்க உணவு, நார் உணவுfibrediet
சணல் நார்flax
சணல் நார்; சணல் கயிறுhemp
செயற்கை நார்artificial fibre
செய்கை நார்artificial
செரிமானமாகாத நார், கரையா நார்ச்சத்துlignum,lignin
சைலம் இணைந்த நார்xylary fibre
தசை நார்senews
தசை நார்ligament
தசை நார்muscle fibre
தசை நார் இறக்க நோய்perosis
தசை நார் இறக்கம்slipped tendon
தசை நார் உறை, தசைத் திசு உறைendomysium
தசை நார் கட்டிfibroma
Search time: 0.003 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

கல் நார் magazinë analysis apparatus البسيتا - عملة أسبانيا மாலுமி காம்பஸ் [திசை காட்டி] rzemiosło محل الأسماك cijev začepljena kapom توقيعتحقق trekontlasting fang Haushaltroboter ліга drsalka paillasse 梅塞迪斯奔馳 ~work: masonry of rough stones, fragments of broken buildings, fragments of broken material remaining after the destruction or decay of a building, rough stones as filler or bulk أي حيوان ذا قرون طويلة to wash (up) (the dishes); to do the washing-up. regional systems wind, rumor, favor family name; city in New Jersey (USA) çrregulloj act of expressing a wish, ask for, petition for, ask politely for something, ask somebody for something, expression of a polite wish or desire, music that has been asked for, instance of asking for something; something that is asked for, object of a pe... (பெரணிச்) செதில்கள் канспірацыя أزهار النرجس البرّي graph produced by tachograph, graphical record produced by a tachometer மோட்டார் வண்டி கியர் a ţine o prelegere перевезти (v.) nehlučný (adj.) نسى ، نسى نفسه شرد فكره بدون معرفة அடி வயிறு pellg الفئران الجبليّة denerwować; dokuczać; drażnić; dręczyć; męczyć; niepokoić; przeszkadzać; wadzić الشخص العادي lobo (hayop na mabangís) الداما, لعبة الداما dragee الشموس 残骸 [can-hai] jugoistočni بشكل بستاني depolarisation current dairigyousha Botswana, Botswanan tasavalta (sijainti: Etelä-Afrikka - pääkaupunki: Gaborone), BW دون عيب