EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: masamang lagay ng lakad ng pangangalakal ó pananalapîTranslations: 130 / 89
 Tagalog Spanish
ang lakadel paso, el andar
ang nakakaalam ng lagay ng isang dako ó lalawigantopógrafo
asal, pangungugalì; pangangalakal, paghahanap-buhayconducta, trato; tráfico, comercio
barómetro, kasangkapang nadbabadya ng lagay ng panahonbarómetro
bastos, magaspang; masamang turò, walang turò, musmósrudo, rústico; tosco, ignorante
bisyo, masamang gawî; salavicio; culpa
buhay, lagay, taoexistencia, estado ó condicion particular; ente, ser
guminghawa, bumuti ang lagáyprosperar, adelantar
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulotpaso; camino, pase
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayosfila, hilera, linea, clase, orden
hukbong lakádinfantería
kaalaman tungkol sa lagay ng isang dakotopografía
kabayong páupahan; masamang babaecaballo alquilon; mujercilla
kabutihan ng lagay, kaginghawahanprosperidad, felicidad
kanser, kánkaro masamang bukolcancer, tumor maligno
kanser; masamang búkolcancer; úlcera venérea
karániwan, lakad.... ngcorriente, comun; general, pasable
kasuutan; pag-uukol ng salapî sa pangangalakalvestido; la inversion ó empleo del dinero
kátiwalà sa isang pagkabuhay ó pangangalakalagente
kawal na lakádsoldado de á pie
lagáycolocacion, situacion
lagay na dî nabubulok ó nasisiràincorruptibilidad
lagay ng anomang kararaan lamang sa apoycandencia
lagáy ng kaloobanhumor
lagay ng panahontemperatura
lagay sa itaasgavia
lagay, kalagayancategoría
lagay, kalagayantemperamento
lagay, kalagayan, kabagayancondicion, cualidad
lagay, kalagayan, tayô, katayuansituación, estado
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements