EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: kawalan ng kapanampalatayahánTranslations: 130 / 67
 Tagalog Spanish
kawalan ng kapanampalatayahánirreligion
ang di pagsunod sa palatuntunan, kawalan ng ayosanomalía, irregularidad
kabalisahan, pagkabalisa, kawalán ng paghingáinquietud
kagulo, kawalán ng ayostumulto, desorden, desarreglo, confusion
kahalayan, kabastusan, kawalán ng galanginmodestia, indecencia
kahalayan, kawalan ng baitdeshonestidad
kalapastanganan, kawalán ng galangdescortesía, grosería
kamusmusan, kawalan ng malayignorancia
kapabayaan, kawalán ng ingatdescuido, negligencia, indiferencia
kasalatán, kawaláncarestía
katamaran, kawalán ng kilospereza, ociosidad
kawalán ng ayos sa pagbibihisdesareglo en el vestir
kawalan ng ayos, kaguluhandesorden, confusion
kawalán ng ayos, kapangitanirregularidad, deformidad
kawalán ng ayos, kawalán ng pormalidadinformalidad
kawalan ng baít, kawalán ng galanimprudencia, indiscrecion
kawalán ng damdam, kapabayaanapatía, insensibilidad á toda pasion
kawalán ng galangpetulancia
kawalán ng galang, kalapastangananirreverencia
kawalán ng kabanalanimpiedad, irreligion
kawalán ng kabuluhanfutilidad, vanidad
kawalán ng kabuluhaninutilidad
kawalán ng kapakanán sa sinasabiinconsecuencia
kawalán ng kapararakannulidad
kawalán ng karapatan, kawalán ng kayaincompetencia, insuficiencia
kawalan ng katahimikan, pagbabalisainquietud, desasosiego
kawalán ng kaya, kakapusan, kakulanganinhabilidad, incapacidad
kawalan ng kaya, kawalán ng abotineptitud, incapacidad
kawalan ng kaya, kawalán ng abotinhabilidad, incapacidad
kawalan ng kaya, kawalán ng abotinhabilidad, insuficiencia
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements