EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-Spanish dictionary

Results for: hubad, hubô; walang takipTranslations: 130 / 347
 Tagalog Spanish
hubad, hubô; walang takipdesnudo, descubierto
álanganin, walang kinakampihanneutral
ang bagay ó dakong walang lamánvacuo, vacío
ang malabis na pananarili na walang lingon likod sa ibaegoismo
ang may pananalig na walang dyosateista ó ateo
ang pananalig na walang dyosateismo
ang walang minamatwid kungdî ang sarili niyang pag-iisip at pananaligciegamente preocupado á favor de alguna cosa
asong walang kabuluhan; hamakperro de mala ralea; villano
bagay na walang gasinong kabuluhanbagatela
bagay na walang halagachuchería
baog; basal; walang bungaesteril; infructuoso
bastos, magaspang; masamang turò, walang turò, musmósrudo, rústico; tosco, ignorante
bastos, mahalay, walang turòdescortés, impolítico
bastos, walang galangimpertinente
batang ulila na walang sukat mag-amponniño expósito
bugok, bulok; walang lamánhuero, vacío, podrido
bukás, walang takíp, walang tungtóngabierto
buksán, alisan ng takipdescubrir
buô, walang sirà, walang butassólido, macizo
dî maaliw, walang kaaliwáninconsolable
di maalíw, walang kaaliwán, walang ginghawadesconsolado, inconsolable, desesperado
dî maasahan, walang siguroimprobable
dî mabilang, walang bilanginnumerable
dî máhiwalay, walang hiwalayinseparable
dî máihahalintulad, dî maipaparis; walang katulad, walang kahulilipincomparable
dî marapat, walang halagá, walang kabuluhanindigno de ningun valor
dî matapostapos, walang hangganilimitable
dî nag-aral, walang tutoindocto, iliterato
dwag, takót; walang awà, walang habagcobarde; pusilánime; inclemente
gabí; takip-silim, pag-gabínoche; el anochecer
Search time: 0.005 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements