EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: sayá, kasayahan, kagaanan ng katawanTranslations: 130 / 106
 Tagalog English
sayá, kasayahan, kagaanan ng katawansprightliness (n.)
aliwalas, gaan ng katawanairiness (n.)
ang karunungan tungkol sa pagkakabalangkas ng katawan ng taoanthropology (n.)
ang kasing-init ng dugô ó katawanbloodhot (adj.)
ang nag-anyaya; ang lumilibang, ang nagbibigay kasayahanentertainer (n.)
ang nauukol sa karunungang paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawananatomical (adj.)
anyayahan, pigíng, kasayahantreat (n.)
bait; galíng ng katawansanity (n.)
balat ng katawan ng taotegument (n.)
balat; katawan ng sasakyanhull (n.)
bató ng katawánkidney (n.)
bató ng katawánreins (n.)
carminativo, ang ukol sa gamót laban sa hangin na nasa loob ng katawancarminative (adj.)
gaan, kagaananlevity (n.)
galak, dî masayod na kasayahanexultation (n.)
galak, kagalakan, twâ, katwaan, kasayahanrejoicing (n.)
galak, sayá, twâecstasy (n.)
gumuhit ng larawang hawig ng kaontî sa may katawancaricature (v.)
gumumon, magpagulong-gulong, ipaghampasan ang katawansprawl (v.)
hángaring mahalay ng katawancupidity (n.)
kadalian, kagaananfacility (n.)
kagalingan, galing ng katawan, lakássoundness (n.)
kagalingan, kabutihan ng katawansalubrity (n.)
kagalingan, kaigihan ng katawanhealth (n.)
kaginghawahan, kasayahan, sayá; lugod; kaluguranbliss (n.)
kaligayahan, kaluguran, kasayahanpleasantry (n.)
karamdaman, tamlay, samâ ng katawanindisposition (n.)
karunungan sa paglilitis ng mga kapinsalaan ng mga sangkap ng katawananatomy (n.)
kasakbatan ng kawal na pananggalan ng katawancorselet (n.)
kasayahangaiety (n.)
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements