EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: palakasin ang loob, buhayin ang loobTranslations: 130 / 269
 Tagalog English
palakasin ang loob, buhayin ang loobenliven (v.)
ang gumagawâ ng mga kagilagilalas na bagay; ang nakahahalina ng loobcharmer (n.)
bagbag na loobbrokenhearted (adj.)
balî ang palong, nadudwag, sirâ ang loobcrestfallen (adj.)
bigat ng loob, bigat ng dugôantipathy (n.)
bigat ng loob, mabigat ang dugoprejudice
bituka, lamang-loobbowels (n.)
biyayà, kagandahang loobgraciousness (n.)
boluntaryo, kusà, bukal sa loobvolunteer (n.)
buháy ang loob, magaràspirited (adj.)
buháy ang loob, magilasenergetic (adj.)
buháy ang loob, maliksí, bibodapper (n.)
buháy ang loob, masayálively (adj.)
buháy ang loob, masiglavivid (adj.)
buháy ang loob, matapangbrave (a.)
buháy-ang-loob, matalinò, maliksídeft (n.)
buhayin ang loob, buhayinreanimate (v.)
buhayin ang loob, palakasin ang loobinvigorate (v.)
buhayin sa alaala magpakaylan manimmortalize (v.)
buhayin ulîresuscitate (v.)
buhayin, itatag na mulîrevive (v.)
buhayin, pasiglahinvivify (v.)
bukod na salaysay sa loob ng talagang sinasalaysayepisode (n.)
bulati sa loob ng tiyanbellyworm (n.)
bumuhay, bubayin, pagsauliing-loob, pukawin ang loob, paliksihínanimate (v.)
carminativo, ang ukol sa gamót laban sa hangin na nasa loob ng katawancarminative (adj.)
dagdagán ng lakás, palakasinreenforce (v.)
damdamin, isamâ ng loobregret (v.)
dî karunungan ng pagkilala ng utang na loobingratitude (n.)
dî mapakiusapan, dî mapamanhikan, mapagmatigas na loobinexorable (adj.)
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements