EUdict

Insert:

EUdict :: Tagalog-English dictionary

Results for: masungit, dî mákansap ng mabutiTranslations: 130 / 31
 Tagalog English
masungit, dî mákansap ng mabutiintractable (adj.)
ang mapaghakang anomang nangyayari ay mabutioptimist (n.)
babaing mapaggawâ ng mabuti sa kapwa-taobenefactress (n.)
babaing masungítshrew (n.)
lalong mabuti, lalong maigi, lalong magaling, lalong mainambetter (adj.)
maaskad, mapaklá; maasim; masungitharsh (adv.)
mabutigood
mabutigood (nice)
mabuti ang kalagayan, maginghawa, mapaladprosperous (adj.)
mabuti, butihingood (adj.)
mabuti, mabait, klase, urikind
mabuti, magalingwell (adj.)
magagalitín, masungíttesty (adj.)
mahigpít, masungít mabagsikrigid (adj.)
mahigpit, masungít, mabagsiksevere (adj.)
manghahagis; manghuhulà; mangbububô; gulong na mabuti ang pagkaayos ng ehe, anopát náigugulong saan man ipalingcaster (n.)
mapaggawâ ng mabuti sa kapwàbenefactor (n.)
mas mabutibetter
masungitcombative (adj.)
masungitcynical (adj.)
masungitgruff (adj.)
masungit, mabalasik, matigas ang loobcrabbed (adj.)
masungít, magagalitínfractious (adj.)
masungít, mahigpítstern (adj.)
masungit, makuyadmorose (n.)
masungít, sumpúnginsurly (adj.)
nauukol sa mabuti at matwíd na kaugalianmoral (adj.)
pagmumukhang masungitglume (n.)
taong mabait, taong mabuti ang pagkaturògentlefolk (n.)
taong masungitcynic (n.)
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements