EUdict

Insert:

EUdict :: Swedish-English dictionary

Results for: sl 0Å 1pp inte tagetTranslations: 130 / 76
 Swedish English
Ändringar är inte sparade!Unsaved Changes!
att vara eller inte varabe, to be or not to be
att vara eller inte varato be or not to be
COLLATION xxx är inte tillåtet för CHARACTER SET xxxCOLLATION xxx is not valid for CHARACTER SET xxx
CREATE DATABASE är inte tillåtet när man har ett globalt läslåsCREATE DATABASE not allowed while thread is holding global read lock
Definierar inte tangentmakroNot defining kbd macro
Denna dator, xxx, har inte privileger att använda denna MySQL serverHost xxx is not allowed to connect to this MySQL server
Denna operation kan inte göras under replikering; Gör STOP SLAVE förstThis operation cannot be performed with a running slave; run STOP SLAVE first
Denna version av MySQL är inte kompilerad med RAIDThis version of MySQL is not compiled with RAID support
Du använder MySQL som en anonym användare och som sådan får du inte ändra ditt lösenordYou are using MySQL as an anonymous user and anonymous users are not allowed to change passwords
Du är inte ägare till tråd %luYou are not owner of thread %lu
Du får inte utföra detta kommando i en transaktionYou are not allowed to execute this command in a transaction
Du har inte angett någon nyckellängd för BLOB xxxBLOB/TEXT column xxx used in key specification without a key length
Du har inte privlegiet xxx som behövs för denna operationAccess denied; you need the xxx privilege for this operation
Du kan inte använda detta kommando med denna MySQL versionThe used command is not allowed with this MySQL version
får intemust not
Fick inte ett lås i tid ; Försök att starta om transaktionenLock wait timeout exceeded; try restarting transaction
Fick slut på minnet. Kontrollera om mysqld eller någon annan process använder allt tillgängligt minne. Om inte, försök använda xxx eller allokera mera swapOut of memory; check if mysqld or some other process uses all available memory; if not, you may have to use xxx to allow mysqld to use more memory or you can add more swap space
Filen finns inte och katalogen är skrivskyddad!File does not exist and directory is write protected!
för att intelest
FOREIGN KEY-konflikt: Kan inte radera faderCannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails
FOREIGN KEY-konflikt: Kan inte skriva barnCannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
fräsa inte kokafry not cook
Funktionen xxx är inte definieradFunction xxx is not defined
godkänner intedisallows
Hjälpdatabasen finns inte eller är skadadHelp database is corrupt or does not exist
intenot
inte allsnohow
inte allsnot at all
inte det ringastenot in the least
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements