EUdict

Insert:

EUdict :: Spanish-Tagalog dictionary

Results for: remendar; tapar ó cubrir; asegurar por medio de una clavijaTranslations: 130 / 58
 Spanish Tagalog
remendar; tapar ó cubrir; asegurar por medio de una clavijatagpian; takpan, lampinan; tutupán
a medio caminosa may kalagitnaan ng lakarín
afirmar, asegurar, fijarmagtatag, maglapat; pagtibayin, ikapit na maigi
al traves, por medio desa, sa boong..., sa gitnâ, sa pamamagitan ng
antes del medio diabago dumating ang á las dose ng araw
asegurarasahan
asegurarpasiguro; pasagutan ang buhay ó pag-aarì ng sanggayon
aseguraripaseguro; sumiguro
asegurar, afirmar, verificarmagpatunay, magpatotoo; matunayan, matotohanan
asegurar, establecer, afirmar, fijartumantô, tumuus; magpatunay
asegurar, salvaritiwasay, siguruhin, iligtas
ataviar, cubrirtakpan
chapucear, remendar zapatostutupan ng magaspang, magtagpî ng sapatos
clavija, espitapakong kahoy
colocar, fijar; asegurar, establecerilagay, ilapag; pagtibayin, itatag
componer, remendar, repararumayos, magsursí, magtagpî, kumumpuní
cubrirtasakan
cubrir con mantamagkumot
cubrir la cabeza; saludar á uno, quitarse la gorra en señal de reverenciamagtakip ng ulo; bumatì, mag-alis ng gorra na pinaka galang
cubrir la punta de una cosa con un metal; gratificartakpan ng anomang ang dulo ng anomang bagay; magpabuyà
cubrir ó techar con cielo rasomagkísame, maglagay ng kísame
cubrir, competir, contender, disputarmagtakip; makipaglaban, makipagtalo
cubrir, tapartakpan, tungtungan, atipan
cubrir, taparmaglambóng, magtakíp
cubrir, vestirmag-amerikana, mag-barò, magdamit
cubrir; amortajarbalutin; saputan
en el medionágigitnâ
entre, en medio desa pagitan ng, sa gitnâ ng
entre, en medio desa pagitan ng, sa gitna ng
entre, en medio de una y otra cosasa pag-itan, sa gitna
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements