EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: unghi de deviere, eroare unghiularăTranslations: 130 / 645
 Romanian English
unghi de deviere, eroare unghiularăshift angle
(unghi) diedruinterfacial angle
a aşeza sub un unghi de...set to an angle of ...
a comite o eroareto commit an error; to make a mistake.
a induce în eroare justiţiato pervert the course of justice.
a induce în eroare pe cinevato put smb. on the wrong track; to put it across smb.; to mislead/to delude smb.; to lead smb. astray; to slip it over smb.; to juggle smb. into doing smth.
a săvârşi o eroare/greşealăto make/to commit an error.
a se întâlni în unghi dreptto meet at right angles.
a se lăsa indus în eroareto be taken in; to be/to labour under a misapprehension/a delusion.
a vedea ceva printr-o anumită prismă/dintr-un anumit unghito see smth. in a certain light/from a certain angle.
abatere (de la o dimensiune nominală), variaţie, schimbare, deviaţie, deviere; (nav) declinaţie magneticăvariation
aberaţie, abatere, deviaţie, deviereaberration
acceleraţie unghiularăangular acceleration
acceleraţie unghiularărotary acceleration
ajutaj cu unghi variabilvariable-angle nozzle
amplitudine; (mat) unghi polar, argumentamplitude
argument, variabilă independentă, unghi polarargument
argument; unghi polarargument
articulaţie tip nucă, îmbinare de colţ, racord T sau în unghi, pentru ţevielbow joint
asamblare în unghi / în colţcorner connection
avarie / defectare în care dispozitivul sau elementul căzut nu afectează funcţionarea sistemului sau un sistem cu o eroare tolerabilă chiar atunci când funcţioneazăpassive failure
avarie; defect; eroare; fisură; deranjamentfault
bisectoare a unui unghibisecting line, bisector of an angle, bisetrix
bombare, umflare, lărgire, ieşire în afară, rotunjire; (cstr) deviere a axei unei bare, strâmbarebulging
burghiu în spirală cu unghi mic de înclinare al canalelor elicoidalelow helix drill
burghiu spiral cu unghi de înclinare mare al canalelor elicoidalehigh helix drill
burghiu spiral cu unghi de înclinare mic al canalelor elicoidaleslow spiral drill
burghiu spiral cu unghi mare de înclinare a canalelor elicoidalefast spiral drill
burghiu spiral cu unghi normal de înclinare a canalelor elicoidaleconventional spiral drill
călcâi (la micrometru), bază (la cuţit); (nav) bandă, înclinare transversală temporară a navei, unghi de bandă; (OM) sabot, pinten, talon de anvelopă; a se înclina, a (se) aplecaheel
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements