EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: societate pe actiuniTranslations: 130 / 60
 Romanian English
a fugi de societateto keep oneself to oneself.
a sconta pe rezultatele unei acţiunito bank/to stake on the out-come of an action.
a se retrage din lume/societateto seclude oneself from society; to live in seclusion/isolation; to renounce the world; (fam.) to mew oneself up from the world.
a se simţi stânjenit în societate/lume/printre oamenito be shy of people; to feel strânge in company.
a vorbi despre probleme profesionale (în societate)to talk shop.
acţiuni dând drept de proprietate asupra unei societăţicapital stock
acţiuni deţinute de publicoutstanding shares
acţiuni emise la preţuri mici (pentru speculaţie)penny stock
acţiuni, hârtii de valoare, fonduri; (nav) calajestocks
acţiuni-barometru (la bursa de valori)barometer stock
antrepriza(societate)company
asistenta(societate)company
asociatie(societate)company
asociatie(societate)society
asociaţie; sindicat; societate; unire; unificare; (mat) reuniune; (OM) asamblare (şi filetată, prin lipire), îmbinare, (piesă de) legăturăunion
blocare, înmagazinare / reţinere (a informaţiei); (ec) holding, grup de întreprinderi subordonate unei societăţi pe acţiuni; stare, proprietate, posesiune / deţinere de bunuri / de pământuri; pământ, teren; (TH) fixare, menţinere, întindere, prindere, durholding
certificat, titlu (de acţiuni)certificate
comunitate(societate)community
concern / societate (comer-cială); interes, participare la o afacereconcern
corporaţie, societate (anonimă) înregistrată / pe acţiuni, întreprindere, administraţie publicăcorporation
emitere de acţiuni la preţ fixplacings
exclude(dintr-o societate)to bar
fază inactivă, perioadă de întrerupere, pe timp prestabilit, a unei acţiuni în cursdwellphase
fişier permanent (păstrat pe durata mai multor acţiuni de prelucrare)permanent file
gaj(la jocurile de societate)forfeit
în societatein society/company; with people present; before people/înv. faces.
întreprindere, societatecompany
iute(d. actiuni)rapid
jalnică societatea sorry crew/gang.
la largul său în societateat home in a drawing-room/in society.
Search time: 0.002 seconds.Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
AdvertisementsRecent searches

primitive Serbian (derog.) of or pertaining to Lebanon, of Lebanese origin, resident of Lebanon, one of Lebanese origin, somebody from Lebanon imaginal bud yaourt sucré encryption algorithm final controlling element kuinka voisivat sakit gigi in such a place second election Delilah (person name) petits escargots à la tomate sich lehnen gegen öbekler arası değişinti battle dress beschützen protection against excessive pressure different (adj.) schreiben und lesen maracas Place one tablet under your tongue dostać świra brojila proizvodnje a încuraja pe cineva să facă ceva time budget 翻閱 aliaj folosit în chirurgie dinte normal / (cu modul) standardizat utalás (könyvben) používaný proti osobám green brick alligator imeceli işleme arrange threads, change for worse, curve developed in something that was originally straight, bending; contortion; lengthwise yarn in a loom; rope for towing a ship; mental aberration, perversion, distortion, get twisted, move ship by pulling on ropes,... eighth month of the year in the Gregorian calendar southern mountain ղեկավարում որակյալ հանձնաժողովներ 表现力 lowest common denominator treffen, ein Tor erzielen power amplification; power gain being permissible, being able to be allowed; legitimacy Oyun numarasını belirtin Motörhead (britische Rockband) (u.E.) (Eig, Mus) வெள்ளிழையமில் வித்து RJ-11 connector ulje od tartufa a spăla petele de sânge ileti penceresi through virtue and sentiment