EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: rezistenţă la şoc, rezilienţă, rezistenţă dinamicăTranslations: 130 / 901
 Romanian English
rezistenţă la şoc, rezilienţă, rezistenţă dinamicăimpact resistance
(cu) rezistenţă marehigh strength
(durată de) rezistenţă la cald, stabilitate la caldheat endurance
(in shear; in compression) rezistenţă la rupere la tracţiune (la forfecare, la compresiune)breaking stress in tension
(indice de) rezistenţă la şoc, rezilienţăimpact value
(material) ce îmbunătăţeşte rezistenţa la obosealăantifatigue
(pl. moduli) modul (în mecanică şi rezistenţa materialelor); valoare absolutămodulus
(valoare pentru) rezilienţăimpact toughtness / value
a împiedica, a opri, a întârzia, a frâna, a opune rezistenţă, a stânjeni, a reţineimpede
a întâmpina rezistenţăto meet with/to come up/to run against opposition/resistance.
a merge pe linia celei mai mici rezistenţe/pe o linie de minimă rezistenţăto take/to follow the line of least resistance.
a nu mai opune rezistenţăto cease resistance/opposition; to strike sail.
a nu opune nici o rezistenţăto offer no resistance.
a opune o rezistenţă îndârjită/înverşunatăto put up/to offer/to make a stout/a stiff resistance.
a opune rezistenţă (la sau cu dat.)to put up/to offer resistance (to); to make a stand against; to show fight.
acţiunea de rezistenţă a fluidului sub presiune la schimbarea volumului sau sarcinii exterioare, rezistenţă hidraulicăfluid stiffness
amestec de cauciuc cu rezistenţă mare laîmbătrâniresuperageing mix
amortizare dinamicădynamic damping
anduranţă, rezistenţă la oboseală, durată de viaţă (în lucru, în exploatare), longevitate, durabilitate (limitată)endurance
aparat de determinat rezistenţa la frecare a fireloryarn abrader
aparat de măsură pentru tensiune, rezistenţă şi intensitatea curentului electric, dar pentru intervale diferite, analizor de circuite, multimetruvolt-ohm-milliammeter
aparat de sudură (electrică) prin rezistenţăresistance welder
bară de egală rezistenţăfish bellied bar
black (met) negru de fum cu rezistenţă mare la abraziunehigh abrasion furnace
blocare; fixare; întindere; prindere; rezistenţăholding
brass / steel (met) alamă / oţel cu rezistenţă mare la tracţiunehigh tensile
brick (chim, met) cărămidă antiacidă / rezistentă la aciziacid-proof
bulon / bolţ de mare rezistenţă la tracţiunehigh-tensile bolt
cădere relativă de presiune, presiune dinamicădifferential head
calcul de rezistenţăstrength calculation
Search time: 0.011 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements