EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: indice antidetonant; cifră octanicăTranslations: 130 / 147
 Romanian English
indice antidetonant; cifră octanicăantiknock value
(cifră) zecimalădecimal place
(indice de) rezistenţă la şoc, rezilienţăimpact value
a cifra, a codificaencipher
a cifra, a codificaencode
a rotunji ultima cifră de la un număr zecimal în plus sau în minus, funcţie de valoarea cifrei (de exemplu, 3,534 devine 3,53)half-ajust
a trece de / a depăşi o anumită cifră / valoarepass a certain figure
adaos antidetonantantiknock component
adaos antidetonantknock-sedative dope
aditiv antidetonantantiknock additive
agent antidetonantantiknock agent
amestec antidetonantantidetonation compound
antidetonantantiknock
antidetonantantiknock dope
antidetonantdepinker
antidetonantfuel inhibitor
antidetonantknock inhibitor
antidetonantknock suppressor
antidetonantknockproof
antidetonant pentru combustibilantipinking of fuel
benzină cu cifră octanică înaltătop bracket gasoline
benzină cu cifră octanică mediemiddle gasoline
benzină cu cifră octanică redusălow bracket gasoline
benzină cu cifră octanică superioarăhigh-octane gasoline / petrol
benzină cu cifră octanică superioară, benzină superioarăhigh-antichock gasoline
bit, cifra binară; (mas-un) dinte aplicat / demontabil la freză, bavură, bac, tăiş de sculă aşchietoare (şi de burghiu), margine tăietoare (de sculă) falcă de menghină; letcon (pentru lipit)bit
capacitate de coacere; (met) indice de cocsificarecoking index
caracter, simbol, semn, succesiune de cifre binare cores-punzătoare unui simbol al alfabetului utilizat, caracter de literă (literă, cifră, simbol sau semn de punctuaţie)character
cifrafigure; number; numeralcifra(intre 0 si 9)
cifrato be numbered; to amount/total up/come to ...; to figure/run up to ...; to run into ...
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements