EUdictCroatian

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: indicaţie, indicare; indice, semnTranslations 1 - 30 of 206
 Romanian English
indicaţie, indicare; indice, semnindication
(despre plăţi, vărsăminte); fără răspuns (la un mesaj); neacreditat; fără indicaţie de sursă / bibliografie (într-un text)unacknowledged neconfirmat
(indice de) rezistenţă la şoc, rezilienţăimpact value
a da semn de...to show signs/an indication of...
a face semn cuivato make a sign to smb.; to wave to smb. ; to signal to smb.
a nu da nici un semn de viaţăto give no sign of life.
a ridica la post / semn II la post / semnclose up
a transpune, a permuta, a trece un termen dintr-o parte în alta a semnului egal (cu semn schimbat)transpose
a umple / umplere până la semnline filling
atribut(semn)sign
ca semn că...in token that...
capacitate de coacere; (met) indice de cocsificarecoking index
caracter, simbol, semn, succesiune de cifre binare cores-punzătoare unui simbol al alfabetului utilizat, caracter de literă (literă, cifră, simbol sau semn de punctuaţie)character
caracteristică, semn distinctiv, piesă, partefeature
cifră octanică, indice octanicoctane number / ratio / value
citire, indicaţiereading
codita(semn grafic)cedilla
coeficient, indice, factorcoefficient
competenţă; informaţie; indicaţie; recomandare; referinţă; legătură; raportare; aviz; atribuţie; (mat) punct de referinţăreference
conducere; indicaţie; rol principal; (autom) anticipare; (chim) plumb (Pb); (el) avans de fază; conductor de cablu; conductor; (mas-un) avans, devansare, pas (şi al filetului);linie; (nav) distanţă dintre centrul de efort şi centrul de rezistenţă lateralălead
conducere; indicaţie; rol principal; (autom)anticipare; (chim) plumb (Pb); (el) avans de fază; conductor de cablu; conductor; (mas-un) avans, devansare, pas (şi al filetului); linie; (nav) distanţă dintre centrul de efort şi centrul de rezistenţă lateralălead
continuare(ca indicatie)continued
contor de maximum cu indicaţie întârziată; (metr) aparat de înregistrare cu întârzierelagged-demand meter
crestătură, scobitură (şi alungi-tă), gaură longitudinală, urmă, dâră), semn, crăpătură, canal, canelură, rost, spaţiu gură de încărcare, deschide-re (mică şi lungă), fantă, renură; orificiu pentru introdus monede(la automate); (el) crestătură pentru bobislot
cu semn ataşat (+ sau -); marcaticsigned
derivate, diferenţiere; (ec) indice de diferenţiere a sortimentuluidifferentiation
desemnare (a cuiva), marcare, indicare, etichetare, notare, destinaţie; (mat) simbol, denumiredesignation
deteriorare, deranjament; (ec) dăunare, păgubire, prejudiciere; (el, inf) indice / valoare a(l) calităţii transmisieiimpairment
deviaţie de măsurare; (el) eroare de indicaţie / de citireindication error
deviaţie totală, limită a scării, indicaţie maximăfull-scale readind
Search time: 0.011 sec.Next »


About EUdict

EUdict is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in the European Community. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. There are 408 language pairs and over 11.2 million translations in total. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list of available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS ...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile. For older mobile phones, please visit eudict.com/m.

Browser integration

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link below with appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list (on the right side of navigation tool-bar) input a word and press Enter. Internet Explorer 8+ users can also use accelerators. For Firefox and IE users there are browser's search plugins.

In Opera things are little more complicated. To add a search, select the desired language pair from the drop-down at the top of this page (e.g. "English=>Croatian"), then right-click (Ctrl-Click on Mac) in the text search field next to the drop-down and select "Create Search" from the menu. Enter a name for your search (e.g. "English=>Croatian [EUdict.com]") and a keyword (e.g. "engcro"), then click OK. After integration, Opera offers more ways of searching. You can input a word into the toolbar's search field, you can search just with the mouse by double-clicking a word and selecting the menu option "Search With", or just with the keyboard, by typing "engcro SEARCH TERM" into the address bar.

Bookmarklets

To enable word translation from any page, use bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript script stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply select it from the drop-down list. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. For quick access to text input field press Alt + I (in Internet Explorer and Firefox 1.x), Alt + Shift + I (in Firefox) and Shift + Esc + I (in Opera). If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select "Bookmark this link...". Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Why not add a EUdict search form to your web site? Webmasters, feel free to use the following HTML code.