EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: indicaţie, indicare; indice, semnTranslations: 130 / 206
 Romanian English
indicaţie, indicare; indice, semnindication
(despre plăţi, vărsăminte); fără răspuns (la un mesaj); neacreditat; fără indicaţie de sursă / bibliografie (într-un text)unacknowledged neconfirmat
(indice de) rezistenţă la şoc, rezilienţăimpact value
a da semn de...to show signs/an indication of...
a face semn cuivato make a sign to smb.; to wave to smb. ; to signal to smb.
a nu da nici un semn de viaţăto give no sign of life.
a ridica la post / semn II la post / semnclose up
a transpune, a permuta, a trece un termen dintr-o parte în alta a semnului egal (cu semn schimbat)transpose
a umple / umplere până la semnline filling
atribut(semn)sign
ca semn că...in token that...
capacitate de coacere; (met) indice de cocsificarecoking index
caracter, simbol, semn, succesiune de cifre binare cores-punzătoare unui simbol al alfabetului utilizat, caracter de literă (literă, cifră, simbol sau semn de punctuaţie)character
caracteristică, semn distinctiv, piesă, partefeature
cifră octanică, indice octanicoctane number / ratio / value
citire, indicaţiereading
codita(semn grafic)cedilla
coeficient, indice, factorcoefficient
competenţă; informaţie; indicaţie; recomandare; referinţă; legătură; raportare; aviz; atribuţie; (mat) punct de referinţăreference
conducere; indicaţie; rol principal; (autom) anticipare; (chim) plumb (Pb); (el) avans de fază; conductor de cablu; conductor; (mas-un) avans, devansare, pas (şi al filetului);linie; (nav) distanţă dintre centrul de efort şi centrul de rezistenţă lateralălead
conducere; indicaţie; rol principal; (autom)anticipare; (chim) plumb (Pb); (el) avans de fază; conductor de cablu; conductor; (mas-un) avans, devansare, pas (şi al filetului); linie; (nav) distanţă dintre centrul de efort şi centrul de rezistenţă lateralălead
continuare(ca indicatie)continued
contor de maximum cu indicaţie întârziată; (metr) aparat de înregistrare cu întârzierelagged-demand meter
crestătură, scobitură (şi alungi-tă), gaură longitudinală, urmă, dâră), semn, crăpătură, canal, canelură, rost, spaţiu gură de încărcare, deschide-re (mică şi lungă), fantă, renură; orificiu pentru introdus monede(la automate); (el) crestătură pentru bobislot
cu semn ataşat (+ sau -); marcaticsigned
derivate, diferenţiere; (ec) indice de diferenţiere a sortimentuluidifferentiation
desemnare (a cuiva), marcare, indicare, etichetare, notare, destinaţie; (mat) simbol, denumiredesignation
deteriorare, deranjament; (ec) dăunare, păgubire, prejudiciere; (el, inf) indice / valoare a(l) calităţii transmisieiimpairment
deviaţie de măsurare; (el) eroare de indicaţie / de citireindication error
deviaţie totală, limită a scării, indicaţie maximăfull-scale readind
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements