EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: fluctuaţie a vitezeiTranslations: 130 / 56
 Romanian English
aparat pentru măsurarea vitezei de aşchierecut-meter
aparat pentru măsurarea vitezei fluidului cu ajutorul efectului Doppler în radiaţie laser a particulelor de marcarelaser doppler flowmeter
coeficient de viteză (caracterizează neuniformi-tatea vitezei curentului)coefficient of velocity
coeficient de viteză; viteză relativă; avans negativ relativ al vitezeispeed coefficient
componentă a vitezeivelocity component
componentă tangenţială a vitezeiperipheral component of velocity
constantă a vitezeispeed constant
control / reglaj automat al vitezeiautomatic speed control
control numeric pas-cu pas (şi la deplasare între două, poziţii fără o preferinţă asupra căii sau vitezei), control poziţionalpoint-to-point numerical control
creştere / increment a(l) vitezeivelocity increment
depăşire a vitezei normale; ambalare; a merge / a funcţiona cu supraturaţie / cu turaţie prea mareoverspeed
diagramă a vitezeivelocity diagram
dispozitiv cu multiplicarea vitezei, multiplicator (de viteză şi unghiulară)overspeed drive
dispozitiv de găurire rapidă, cap de găurit cu mecanism pentru mărirea vitezei de rotaţie a burghiuluidrill speender
dispozitiv de reglare a vitezei / turaţieispeed-adjustment device
fluctuaţie a vitezeivelocity fluctuation
gradient al vitezeivelocity gradient
indicator al vitezei de curgereflow-rate indicator
indicator al vitezei de numărare; contorrate meter
indicator al vitezei de rotire a arborelui portelicepropeller shaft speed indicator
înregistrare continuă a vitezeicontinuous-velocity log
întârziere, încetinire; (el) defazare, defazaj (în urmă); întârziere (de fază); (fiz) retardare; (mec) acceleraţie negativă, efect de frânare, încetinire, reducerea vitezei; reţinereretardation
întrerupător acţionat de o anunită valoare a vitezeicut-out switcher
limitarea vitezei de variaţie a parametrului de ieşireslew rate
manetă de schimbare a vitezeispeed-control lever
mecanism de schimbare a vitezeispeed control mechanism
mecanism de schimbare a vitezeispeed shifting mechanism
micşorare / decrement a(1) vitezeivelocity decrement
motor cu reglare a vitezeiadjustable speed motor
oscilaţii pendulare (ale vitezei unei maşini sincrone)phase swinging
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements