EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: curs(curent)Translations: 130 / 566
 Romanian English
curs(curent)current
curs(curent)stream
(în) curent de aerair current
a absorbi curent din reţeatake current
a antrena (de / în curent); (met) microretasură (de turnare), a recoace, a trata prin revenire, a reveni, a supune unui tratament de revenire a decăli, a trefila, a trage sârma; (TH) a desena, a schiţa, a redacta un conceptdraw
a curs multă apă pe gârlă/râu de când...a lot of water nas flowed/run under the bridge since...
a da curs(cu dat.) to give full swing to...
a da curs liber(cu dat.) to give free course to...
a fi în curs de însănătoşireto be on the way to recovery.
a fi pe şantier / în curs de execuţiebe on the stocks
a funcţiona / a fi acţionat cu / de curent electricgo by electricity
a întrerupe un curentto stop a current.
a introduce în uz(ul) curentto put into practice.
a pune pe cine în curent cu...to acquaint smb. with...; to inform smb. of...; to let smb. know; to put smb. up to; (fam.) to post smb. up with; fig. to put smb. to the ropes.
a pune pe cineva în curent cu obiceiurile loculuito put smb. up to the ways of the place.
a pune pe cineva la curent cu cevato bring smb. to a knowledge of smth.; to put smb. up to a thing/to the ropes; to update smb.
a rectifica, a corecta; (autom) a corecta; (chim) a limpezi, a purifica; (el) a redresa (un curent alternativ)rectify
a se întâmpla în mod curentto happen regularly.
a se lăsa dus de curent/evenimenteto swim with the tide; to tide it; (fam.) to take life easy.
a se pune în curent cu...to become acquainted with...; to make oneself acquainted with...
a se pune la curent(fam.) (cu o muncă) to overtake arrears of work; (cu o ştiinţă etc.) to rub the rust off.
a se ţine în/la curent cu...to keep up with...; (cu progresele unei ştiinţe) to keep abreast of a science.
a spăla / a stropi din nou, a clăti (cu un curent de apă)flush again
a ţine pe cineva/la curent cu...to keep smb. well informed on...; to keep smb. in touch with...; (cu mersul lucrurilor) to report progress to smb.; (cu o problemă etc.) to keep smb. advised of smth.; a pune ~ to acquaint smb. with; to inform smb. of...; to let smb. know.
a ţine un curs de...to lecture on; (o serie de prelegeri) to give a course of lectures on...
a ţine un curs/o prelegere studenţilorto lecture to students.
a urma un cursto go through a course.
a urma un curs în clinicăsl. un / v. to walk the hospitals.
actual(curent)current; the present/actual/ruling/existing prices; the present state of thingsactualitate(prezent)
adresă calcu-lată (obţinută prin modificarea câmpu-lui de adrese al unei instrucţiuni în curs de execuţie)computed address
Search time: 0.006 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements