EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: curent de anticipare a străpungerii / de prestrăpungereTranslations: 130 / 509
 Romanian English
curent de anticipare a străpungerii / de prestrăpungereprebreakdown current
(în) curent de aerair current
a absorbi curent din reţeatake current
a antrena (de / în curent); (met) microretasură (de turnare), a recoace, a trata prin revenire, a reveni, a supune unui tratament de revenire a decăli, a trefila, a trage sârma; (TH) a desena, a schiţa, a redacta un conceptdraw
a funcţiona / a fi acţionat cu / de curent electricgo by electricity
a întrerupe un curentto stop a current.
a introduce în uz(ul) curentto put into practice.
a pune pe cine în curent cu...to acquaint smb. with...; to inform smb. of...; to let smb. know; to put smb. up to; (fam.) to post smb. up with; fig. to put smb. to the ropes.
a pune pe cineva în curent cu obiceiurile loculuito put smb. up to the ways of the place.
a pune pe cineva la curent cu cevato bring smb. to a knowledge of smth.; to put smb. up to a thing/to the ropes; to update smb.
a rectifica, a corecta; (autom) a corecta; (chim) a limpezi, a purifica; (el) a redresa (un curent alternativ)rectify
a se întâmpla în mod curentto happen regularly.
a se lăsa dus de curent/evenimenteto swim with the tide; to tide it; (fam.) to take life easy.
a se pune în curent cu...to become acquainted with...; to make oneself acquainted with...
a se pune la curent(fam.) (cu o muncă) to overtake arrears of work; (cu o ştiinţă etc.) to rub the rust off.
a se ţine în/la curent cu...to keep up with...; (cu progresele unei ştiinţe) to keep abreast of a science.
a spăla / a stropi din nou, a clăti (cu un curent de apă)flush again
a ţine pe cineva/la curent cu...to keep smb. well informed on...; to keep smb. in touch with...; (cu mersul lucrurilor) to report progress to smb.; (cu o problemă etc.) to keep smb. advised of smth.; a pune ~ to acquaint smb. with; to inform smb. of...; to let smb. know.
actual(curent)current; the present/actual/ruling/existing prices; the present state of thingsactualitate(prezent)
alimentare cu curentcurrent feed
alimentare neîntreruptă cu curent de rezervă / de siguranţăno-break emergency power-supply
alimentare; (ec) livrare, transmitere, predare de mărfuri; (hidr) debit al canalului de legătură între două rezervoare cu niveluri variabile, debit de apă / de curent; (TH) debit (de pompare) debitare, livrare, producţie, predaredelivery
amonte, curent amonteupstream
ampermetru de curent alternativ (a.c.) (el)ammeter
ampermetru de curent continuudirect-current ammeter
amplificator de curent continuudirect-current amplifier
anticipareanticipation
anticipare, anticipaţieanticipation
aparat electric cu părţi mobile pentru măsurarea tuturor sau a unor caracteristici de curentelectrodynamic instrument
aparat pentru determinarea locului neetanşeităţii, detector / indicator de pierderi / de scurgeri (de curent, de fluid, etc.)leak detector
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements