EUdict

Insert:

EUdict :: Romanian-English dictionary

Results for: circuit de utilizare a c 0Œ0lduriiTranslations: 130 / 420
 Romanian English
(circuit de) alarmă pentru semnalizarea arderii unei siguranţefuse alarm
a anclanşa, a pune în circuitswitch in
a anclanşa; (el) a pune în circuit, a conectaswitch in
a conecta, a introduce în circuit; a preluatake over
a dezamorsa; a scoate din circuit, a întrerupe alimentareadeenergize
a introduce / a conecta în circuitplace in the circuit
a introduce / a conecta un circuit de reacţie / de răspunscouple back
acţiune în serie a unui parametru de intrare asupra modulelor (înseriate) ale unui circuit de comandă / reglareseries cascade action
altgoritm, instrucţiuni de utilizareutility programme
aparat electronic de verificare a continuităţii intre două puncte într-un circuitfrom-to-tester
aplicabilitate, posibilitate de utilizarepracticability
aplicaţie / utilizare experimentalăexperimental use
aplicaţie practică, utilizare, valorificarepractical application
aplicaţie, aplicare, folosire, întrebuinţare, utilizareapplication
balanţă, cântar, echilibru, contragreutate; (el) circuit de echilibra-re; (ec) bilanţ, balanţă, rest, sold; (TH) a (se) echilibra, a balansa, a egaliza, a compensa, a cântăribalance
bară de protecţie, circuit-tampon; (autom) circuit tampon; (OM) amortizor, tampon, frână, pernă de amortizare, opritor, limitator; (chim) soluţie / substanţă tampon; (c) memorie intermediară; (fiz) amortizor de oscilaţii; (mas-un) maşină de lustruitbuffer
bază / mulţime de date, organizată, referitoare la un set anumit de aplicaţii, ansamblu de date organizate pentru utilizare în aplicaţii distinctedata base
branşament, bifur-caţie; a ieşi, a se elimina, a scoate din circuit; (mas-un) a strunji; (mec, OM) a deşuruba; (ec) producţie globalăturn(-)out
buclă / circuit de anticipare / diferenţial(a)leading circuit
căi de curgere a fluidului pentru o poziţie dată (într-un distribuitor, circuit hidraulic)pattern flow
căldare cu circuit de alimentare închisclosed-feed boiler
centru de iniţiere a reac-ţiei în lanţ; (mec,OM) dispozitiv de în-chidere mecanică / de declanşare, dis-pozitiv de blocare (şi a unei roţi), cli-chet, trăgaci, manetă; (chim) centru de iniţiere a reacţiei în lanţ; (autom, el) circuit basculant, multivibratrigger
circuit(channel of) circulation
circuit (radioactiv) fierbintehot loop
circuit / agregat de formareshaping unit
circuit / ciclu de răcire, circuit al agentului de răcirecooling circuit
circuit / ciclu închisclosed-cycle
circuit / conductă sub sarcinăloaded circuit
circuit / contur de măsurare a sarciniiload measuring circuit
circuit / derivat de ramificarebranch chuck
Search time: 0.005 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements