EUdict

Insert:

EUdict :: Polish-Polish dictionary

Results for: dlatego; przeto; skutkiem tego; wi 0 0 10 0 73 0 10 0 651cTranslations: 130 / 113
 Polish Polish
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodęzgadzać się
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; zgadzać sięwyrażać zgodę
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; wyrażać zgodę; zgadzać sięudzielać zgody
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać sięsankcjonować
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać sięprzystawać na coś
akceptować coś; aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać siępozwalać
akceptować coś; aprobować; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać siębyć skłonnym
akceptować coś; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać sięaprobować
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; jednakże; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecieżwszak
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; jednakże; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; wszakprzecież
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; jednakże; lecz; mimo to; pomimo tego; przecież; wszakniemniej jednak
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; jednakże; lecz; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszakmimo to
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; jednakże; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszaklecz
ale; jakkolwiek; jednak; jednakowoż; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszakjednakże
ale; jakkolwiek; jednak; jednakże; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszakjednakowoż
ale; jakkolwiek; jednakowoż; jednakże; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszakjednak
ale; jednak; jednakowoż; jednakże; lecz; mimo to; niemniej jednak; pomimo tego; przecież; wszakjakkolwiek
aprobować; być skłonnym; być tego samego zdania; pozwalać; przystawać na coś; sankcjonować; udzielać zgody; wyrażać zgodę; zgadzać sięakceptować coś
będący skutkiem; konsekwentnywynikający
będący skutkiem; wynikającykonsekwentny
blisko; coś koło tego (pot.); mniej więcej; około; rzęduw przybliżeniu
blisko; coś koło tego (pot.); mniej więcej; około; rzędu; w przybliżeniucoś koło tego
blisko; coś koło tego (pot.); mniej więcej; około; w przybliżeniurzędu
blisko; coś koło tego (pot.); mniej więcej; rzędu; w przybliżeniuokoło
blisko; coś koło tego (pot.); około; rzędu; w przybliżeniumniej więcej
bo; bowiem; dlatego że; gdyż; jako żeponieważ
bo; bowiem; dlatego że; gdyż; ponieważjako że
bo; bowiem; dlatego że; jako że; ponieważgdyż
bo; dlatego że; gdyż; jako że; ponieważbowiem
bowiem; dlatego że; gdyż; jako że; ponieważbo
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements