EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: yhteinen määräysvaltaTranslations: 130 / 51
 Finnish English
yhteinen määräysvaltajoint control
ei-yhteinen vaikutusnoncommon effect
Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (Common European Security and Defence Policy)cesdp
hänellä on ehdoton määräysvaltahe is in absolute control
jaettu, yhteinen, yhteiskäyttöinenshared
komento, käsky, määräys, komennus, käskyvalta, valta, hallinta, päällikkyys, herruus, isännyys, johto, komentosana, määräysvalta, määräämisvalta, pyyntöcommand
miesten ja naisten (yhteinen)unisex
molemminpuolinen, keskinäinen, yhteinen, yhteis-, kahdenpuoleinen, kahdenmaattava, jäsentenvälinen, mutuaali, vastavuoroinenmutual
pienin yhteinen jaettavaleast common multiple
pienin yhteinen nimittäjälowest common denominator
puolueen linja; yhteinen puhelinliittymäparty line
rahvas, yhteinen kansathe common people
sääntö, säännös, pelisääntö, tapa, sovinnaistapa, ohje, elämänohje, määräys, määräysvalta, määräämisvalta, normi, johtosääntö, komento, valta, hallinta, hallitseminen, isännyys, hallitus, hallitusaika, hallituskausi, laki, lakisäännös, päätös, ratkaisu, lrule
samanaikainen, yksimielinen, yhteinen, yhteis-, samansisältöinen, myötävaikuttava, yhdessä vaikuttavaconcurrent
suurin yhteinen tekijägreatest common divisor
suurin yhteinen tekijähighest common factor
tottelevaisuus, kuuliaisuus; määräysvaltaobedience
tuomiovalta, määräysvalta, lainkäyttö, oikeudenkäyttö, valta, toimivalta, hallintoalue, oikeuspiirijurisdiction
valta, arvovalta, autoriteetti, herruus, käskyvalta, oikeutus, valtuus, viranomainen, asiantuntija, auktoriteetti, isännyys, kompetenssi, määräysvalta, määräämisvalta, päätäntävalta, päätösvalta, toimivalta, vaikutusvalta, valtuudet, valtuutusauthority
valtion maa, yhteinen omaisuuspublic property
valvonta, ohjaus, johto, hallinta, hillintä, torjunta, kontrolli, kontrollointi, järjestys, komento, hallitseminen, herruus, määräysvalta, määräämisvalta, ohjain, ohjauslaite, ote, silmälläpito, säännöstely, säätö, säädin, tarkastus, tarkistus, tarkastusacontrol
ydinosaaminen - kaikille aloille yhteinencore skills common to all fields
yhdistetty, yhteinen, yhteis-combined
yhteinencommon, shared, joint
yhteinenconjunct
yhteinenjoint
yhteinenjointly owned
yhteinen ajanvietto, seurustelusocial gathering
yhteinen aluecommon property unit
yhteinen aluejoint property unit
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements