EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: sekaluku (kokonais- ja murtolukuja sisältävä)Translations: 130 / 37
 Finnish English
sekaluku (kokonais- ja murtolukuja sisältävä)mixed number
aakkosnumeerinen, kirjaimia ja numeroita sisältäväalphameric
dataa ja musiikkia sisältävä CD-levymixed mode cd
dokumentaation itsessään sisältäväself-documenting
fosfaattia sisältäväphosphatic
galaksijoukko (kymmeniä tai satoja galakseja sisältävä järjestelmä jonka läpimitta on useita kymmeniä miljoonia valovuosia - galaksijoukko on laajempi muodostuma kuin galaksiryhmä)galaxy cluster
hyytelömäinen, liivatetta sisältävägelatinous
kaiken käsittävä, kokonais-, yleinen, yleis-, kokonainenoverall
kaiken sisältäväfully inclusive
kohotusainetta sisältävä jauhoself-raising flour
kryptografinen, salakirjoitusta sisältäväcryptographic
kuparia sisältävä, kuparimainencupric
levynumeron sisältävä arkinreunakappaleplate block
magmaattinen, magmaa sisältävämagmatic
merkeliä sisältävämarled
morfeemi (pienin kielessä esiintyvä merkityksen sisältävä elementti)morpheme
myrkyllinen, myrkkyä sisältävätoxiferous
oligonukleotidi, korkeintaan muutamia kymmeniä emäksiä sisältävä DNA-sekvenssioligonucleotide
oopperan tai muun laajan vokaaliteoksen teksti; kyseisen tekstin sisältävä kirjanen (mus)libretto
päivämäärän ja paikan sisältävä rivi (sanomalehdessä)dateline
pektiiniä sisältäväpectic
puriini (typpeä sisältävä kaksoisrengasrakenteinen orgaaninen yhdiste - toinen nukleiinihappojen emäsryhmistä - puriinin sisältäviä nukleotideja ovat adeniini ja guaniini)purine
pyrimidiini, typpeä ja aromaattisen rengasrakenteen sisältävä orgaaninen yhdistepyrimidine
shar-viesti, skriptin sisältävä sähköpostiviestishar message
silmässä oleva verisuoniston ja pigmentin sisältävä kerrosuvea
sisältävä, sisältyvä, rajoitettu, hallittavissa olevacontained
sisältyvä, sisältävä, mukaan kuuluvainclusive
tekstin esitysmuoto, tekstimuotoilut sisältävä sovellusriippumaton siirtotiedosto, vaihtostandardi eri tekstinkäsittelyohjelmien välillä (rich text format)rtf
tekstin esitysmuoto, tekstimuotoilut sisältävä sovellusriippumaton siirtotiedosto, vaihtostandardi eri tekstinkäsittelyohjelmien välillä, RTFrich text format
tinaa sisältävä, tinainenstannic
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements