EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: mukaan lukien, mukaan luettuna, sisältäen, käsittäenTranslations: 130 / 115
 Finnish English
mukaan lukien, mukaan luettuna, sisältäen, käsittäenincluding
(hiukkasfysiikassa) tunneloituminen (epätarkkuusperiaatteen mukaan hiukkasella ei ole tarkkaa paikkaa vaan paikka jossa se on todennäköisimmin) (tästä seuraa että tietyllä todennäköisyydellä hiukkanen voi yllättäen löytyä esim. atomiytimen ulkopuolelta olquantum tunneling
aina tilanteen mukaanaccording to the circumstances
alkaen, käsin, lukien, luota, lähtien, lähtöisin, peräisin, päältä, sisältä, ulos, -sta, -lta, -ltä, -stäfrom
annoksittain, ruokalistan mukaana la carte
arvostella muita itsensä mukaanjudge others by oneself
asioista perillä olevien lähteiden mukaanaccording to informed sources
BBC:n kehittämä video codec (nimetty Paul Diracin mukaan)dirac
brittiläisen esikuvan mukaanon the british model
eilisestä lukienbeginning with yesterday
epätarkkuusperiaate, epämääräisyysperiaate (kvanttimekaniikan sääntö jonka mukaan tiettyjä hiukkasten ominaisuuksia ei voida samaan aikaan mitata tarkasti)uncertainty principle
erikoisvalmisteinen, tilauksen mukaan tehtycustom-made
geneettinen koodi (kaava jonka mukaan lähettiRNA:n emäskolmikot vastaavat translaation aloitusta tai lopetusta tai tiettyjä aminohappoja)genetic code
haltioitua, tempautua, tempautua mukaan, tulla haltioihinsabe carried away
haluta tulla mukaan, haluta osallistuawant in
hedonismi, nautinto-oppi (eettinen suunta jonka mukaan mielihyvä tai nautinto on siveellisenkin toiminnan varsinainen tarkoitusperä)hedonism
intellektualismi (käsitys jonka mukaan ihmisen tärkein psyykkinen kyky on äly)intellectualism
jonka mukaanby which
jonkun mallin mukaanaccording to a pattern
kaikki siihen luettunaall included
kanssa, kera, mukana, parissa, seurassa, keskuudessa, mukaan, myötä, ohella, ohessa, jonkun avulla, jonkun kanssawith
käsitykseni mukaan, mielestäni, minun silmissäniin my view
kaupalliseen käyttöön tarkoitettu standardi jonka mukaan Blu-ray-videolevy authoroidaan jotta se voidaan toistaa Blu-ray-soittimissa ja PlayStation 3 -pelikonsoleissa (blu-ray disc movie)bdmv
keskiaika (alueaika Greenwichin mukaan)mean time
kirjoittaa sanelun mukaantake dictation
kirjoittaa sanelun mukaantake down a letter
kirjoittaa sanelun mukaanwrite down from dictation
korvakuulolta, korvakuulon mukaanby ear
kreationismi, luomisusko, luomisoppi (oppi jonka mukaan kaikkeus ja sen elolliset olennot ovat syntyneet luomistapahtumassa)creationism
kronologinen, ajallinen, aikajärjestyksessä oleva, ajan mukaan järjestetty, aikajärjestyksessä etenevächronological
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements