EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: määrittää kuinka monta kuvaa näytetään yhdessä aikayksikössäTranslations: 130 / 192
 Finnish English
määrittää kuinka monta kuvaa näytetään yhdessä aikayksikössäframerate
aika montaquite a few
akseleraatio, kiihtyvyys, nopeuden lisäys aikayksikössäacceleratio
arvioida, evaluoida, laskea, määrittää, tutkia käyttökelpoisuus, laittaa paremmuusjärjestykseenevaluate
asua yhdessäcohabit
asui yhdessäcohabited
avustaa, myötävaikuttaa, olla yhteistyössä, tehdä yhteistyötä, toimia yhdessäco-operate
dendrogrammi, puukaavio (mikä tahansa puumainen kaavio joka kuvaa yksikköjen - kuten organismien - välisiä suhteita esim. sukupuu)dendrogram
ei monta, harva, niukalti, niukasti, vähännot many
et voi kuvitella kuinkayou cannot imagine how
etäisyysmatriisi (taulukko joka kuvaa taksonien parittaisia eroja)distance matrix
geoidi (fysikaalinen kappale joka kuvaa maapalloa)geoid
haplotyyppi (geeniryhmä jossa kutakin geeniä vastaa yksi alleeli jotka yhdessä muodostavat genotyypin)haplotype
hyvin montagood many
ikoninen, lähellä konkreettista kuvaa olevaiconic
instrumentin näkökenttä (ilmaisee kuinka suuren alueen kohteesta instrumentti näkee)instantaneous field of view
kaikki yhdessä, joukolla, yhteistuuminin a body
kaksipuolinen levy jossa toisella puolella on dataa kahdessa kerroksessa ja toisella yhdessädvd-14
kantapäät yhdessäclose together
kelvata, kelpuuttaa, kvalifioida, olla pätevä, hankkia pätevyys, pätevöidä, pätevöityä, asettaa ehdoksi, valmistaa, edellyttää, määrittää, määrätä, selviytyä, valmistua, tunnistaaqualify
koheesio, yhtenäisyys, yhteenkuuluvuus, pyrkimys pysyä yhdessä, kiinteys, koossapysyvyys, lujuuscohesion
konfiguroida, määrittää toiminta-asetukset, tehdä asetukset, tehdä kokoonpanoasetukset, muuttaa asetuksia, muuttaa kokoonpanoa, rukata, asettaa, valita asetukset, määrittää, määritellä, varustaa, varustellaconfigure
kuinkahow
kuinkahowsoever
kuinka hänhow would she
kuinka hän haluaisihow would she like
kuinka hän koettikinhowever he tried
kuinka hän koettikinno matter how much he tried
kuinka hän voihow can she
kuinka hän voisihow could she
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements