EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: kielellinen kömmähdys, sopimaton sanonta; naurettava vierasperäisten sanojen väärinkäyttöTranslations: 130 / 76
 Finnish English
(asian) korostus, (sanojen) painotus, lausepainotusaccentuation
aiheeton, tarpeeton, sopimaton, tahditonuncalled for
amatöörimäinen, aloittelijamainen, ei-ammattimainen, alokasmainen, ammatti-ihmiselle sopimatonunprofessional
ankaruus, karskius, (sanojen, puheen) piikikkyys, pisteliäisyysastringency
arkinen sanontacolloquial phrase
automaattinen rivinvaihto, sanojen jakaminen riveille, automaattinen rivitys, sanankierrätysword wrap
ennenaikainen, sopimatonuntimely
ennenaikainen, sopimaton, nurjainopportune
epäinhimillinen, ihmisarvolle sopimaton, säälimätöninhumane
epäpukeva, sopimatonunbecoming
epäsopiva, epämukava, hankala, haitallinen, sopimaton, epämiellyttäväinconvenient
erillisten sanojen tunnistaminenisolated word recognition
haalistunut; kaksimielinen, sopimaton, tuhma; ei täysin terveoffcolor
hänen arvolleen sopimatonunworthy of him
ilmaiseminen, ilmaisu, ilme, ilmaus, kasvojen ilme, ilmentymä, ilmentyminen, ele, sanonta, sanontatapa, lausekeexpression
ilmaisu, lauseparsi, puheenparsi, fraasi, lausetapa, sanakäänne, sanontatapa, sanonta, lauseenjäsen, lauseke, lauseen osaphrase
ilmaus, lausuma, sanonta, puheenparsi, sananparsisaying
jakso, kausi, kesto, lukukausi, termi, käsite, määräaika, aikamäärä, istuntokausi, nimitys, oppisana, sanonta, aika, aikakausi, ajanjakso, ehto, ilmaisu, maksuaika, maksuehto, rangaistusaika, toimikausi, vaalikausi, virkakausi, voimassaoloaikaterm
kielellinenlinguistical
kielellinen kömmähdys, sopimaton sanonta; naurettava vierasperäisten sanojen väärinkäyttömalapropism
kielellinen konventio; hyväksyttävä kielenkäyttö, kielellinen normiwriting convention
kielellinen merkki, kielellinen symbolilinguistic sign
kielellinen vähemmistölinguistic minority
kielellinen, kieli-lingual
kielellinen, kielitieteellinen, lingvistinenlinguistic
kielitaito, kielellinen kyvykkyyslinguistic abilities
kirjainsana, akronyymi, useiden sanojen alkukirjaimista muodostettu sana (esim. NASA sanoista National Aeronautics and Space Administration), lyhennysacronym
kohtuuton, sopimaton, asiaankuulumaton, tarpeeton, erääntymätön, oikeudetonundue
kollokaatio, sanojen järjestys, sanapari, myötäesiintymä, kollokaatiocollocation
naurettavacampy
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements