EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: hiljetä, rauhoittua, asettuaTranslations: 130 / 47
 Finnish English
hiljetä, rauhoittua, asettuasimmer down
asennoitua, ottaa kantaa, asettua jollekin kannalletake a stand
asettuaget settled
asettua asemiintake up positions
asettua asumaan johonkinsettle in a place
asettua ehdokkaaksipresent oneself as a candidate for
asettua ehdokkaaksistand as a candidate
asettua ehdokkaaksi, kestäärun for
asettua eläkkeelleretire on pension
asettua jollekin kannalletake up a position
asettua jonkin etunenäänplace oneself at the head of
asettua kuvattavaksipose for the cameras
asettua piiriin jonkun ympärilleform a circle around
asettua puolustuskannalletake up a defensive position
asettua radalleengo into orbit
asettua riviindraw up in line
asettua vastarintaanput oneself in opposition
asettua vastustamaan jotakinset oneself against
asettua vastustamaan jotakinset oneself in opposition to
asettua yhteiseen rintamaanform a united front
asettua yhteyteen jonkun kanssaget into touch with
asettua, asettautua, sijoittuaplace oneself
heiketä, hiipua, sammua, hiljetä, vaieta, rauhoittuadie down
heiketä, talttua, hellittää, hiljentyä, laantua, laimeta, lientyä, lieventyä, lieventää, lievittää, tyyntyä, vaimeta, vähentyä, vähetä, rauhoittua, asettuaabate
hiljetä, hiljentyäbecome quiet
hiljetä, tyyntyäbecome calm
hillitä itsensä, rauhoittuacompose oneself
istua, istuutua, käydä istumaan, istuttaa, panna istumaan, asettua, kokoontua, olla jossakin, sijaita, hautoa, sopia, vahtia lapsia, olla lapsenvahtina, olla tilaa, toimia jonakinsit
jäähdytellä, haaleta, haalentaa, haalentua, jäähtyä, kylmentyä, kylmetä, rauhoittua, viilentyä, viiletä, rentoutua, asettuacool off
järjestyä riviin, asettua riviinline up
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements