EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: epäjärjestys, hämminki, sekaannus, sekasorto, sekavuus, epäselvyys, hämmennys, hämäännys, myllerrys, mylläkkä, sekavuustilaTranslations: 130 / 57
 Finnish English
epäjärjestys, hämminki, sekaannus, sekasorto, sekavuus, epäselvyys, hämmennys, hämäännys, myllerrys, mylläkkä, sekavuustilaconfusion
anarkia, hallituksettomuus, laittomuus, hajaannus, sekasortoanarchy
Baabel; sekasorto, myllerrysbabel
epäjärjestysdisorderliness
epäjärjestysmuss
epäjärjestys, epäkunto, häiriö, hämminki, sekaannus, sekasorto, hajaannus, vaiva, sairaus, häiriötila, hämmennys, levottomuus, sekaisuus, siivo, vikadisorder
epäjärjestys, sekasotkudisarray
epämääräisyys, epäselvyys, hataruusvagueness
epäselvyysindistinctness
epäselvyysunclarity
epäselvyys kiinteistön saannossa tai rasituksissacloud on the title
epäterävyys, epäselvyys, sumeus, sumentuma, hämäryys, sameus, samentaminenblur
fermentointi, käyminen, käymistila, käymisreaktio, käynti, levottomuus, myllerrysfermentation
häiriö, häiritsevä seikka, hermostuneisuus, levottomuus, sekasorto, ajanvietedistraction
hajanaisuus, epäyhtenäisyys, katkonaisuus, sekavuusincoherence
hälinä, temmellys, tuoksina, melske, meteli, mellakka, myllerrys, mylläkkä, rymäkkätumult
hämäännysbluffing
hämillisyys, hämmennys, hämminki, häpeäabashment
hämmennysbafflement
hämmennysnonplus
hämmennysobfuscation
hämmennysperplexity
hämmennyspuzzlement
hämmennys, nolousdiscomfiture
hämmennys, tyrmistysbewilderment
hämminki, hievahdus, häly, kohahdus, hulina, huuto, kohina, kohu, liikahdus, liike, liikehdintä, vankila, häkkistir
himmennys, hämäräperäisyys, pimeys, epämääräisyys, epäselvyys, himmeys, tuntemattomuus, katve, sumuisuus, hämäryysobscurity
järjettömyys; kaaos, sekasortounreason
kaaos, sekasorto, mylläkkä, metelipandemonium
kaksimielisyys, monikäsitteisyys, epäselvyys, monimerkityksisyys, monimielisyys, moniselitteisyys, monitulkintaisuus, alkutuntematonambiguity
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements