EUdict

Insert:

EUdict :: Finnish-English dictionary

Results for: arvio, arviointi, likiarvo, approksimaatio, lähentäminen, tasoittaminenTranslations: 130 / 66
 Finnish English
360 asteen arviointi360 degree evaluation
arvio, arviointirough guess
arvio, arviointi, arviohinta, arviokauppa, laskelma, arviolaskelma, ennakkoarvelu, ennakkoarvio, estimaatti, olettamus, oletus, pääluokkaestimate
arvio, arviointi, arvonanto, arvostus, ennakkoarvelu, oletus, mielipide, ennuste, estimointi, estimaatioestimation
arvio, arviointi, arvonmääritys, kiinteistöarviointiappraisal
arvio, arviointi, arvonmääritys, taksoitus, jyvitys, verotus, veroluokitus, verotusarviointi, verotusarvon määräytyminen, metsänarvioiminen, määrääminenassessment
arvio, arviointi, likiarvo, approksimaatio, lähentäminen, tasoittaminenapproximation
arvio, jyvitysappraisement
arvio, katsaus, katsastus, historiikki, katselmus, tarkastus, tutkimus, kyselytutkimus, tutkiminen, kartoitus, mittaus, kartoitustutkimus, yleiskatsaus, yleissilmäys, yleisteos, maanmittaustoimistosurvey
arvioiminen, arviointiassessing
arviointi, arvio, arvonmääritys, arvostus, arvotus, noteeraus, jyvitysvaluation
arviointi, arvio, evaluointi, arvotus, määritys, laskeminen, laskentaevaluation
arviointi, arvostus, noteerausestimate quotation
arviointi/arvostusperiaatevaluation principle
auditointi (laadun arviointi), tarkastus, tilintarkastus, verontarkastus, numerotarkastus, revisioaudit
ei-markkina-arvoperusteinen arviointinon-market based valuation
ekstrapolointi, ekstrapolaatio, oletusvälin ulkopuolisten arvojen arviointi, oletusextrapolation
etäisyyden arviointirange estimation
harha-arviointierroneous estimate
ilmauksen arviointiexpression evaluation
karkea arvioguesstimate
karkea arvio, summittainen arviorough estimate
kaupallinen arviointicommercial valuation
kaupallinen arviointivaluation business
kausaaliattribuutio (syyn arviointi)causal attribution
käytettävyyden arviointiusability evaluation
kehittämishankkeen arviointidevelopment appraisal
kiinteistön arviointiproperty valuation
kiinteistötalous ja -arviointireal estate economics and valuation
koeala-arviointiample plot valuation
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements