EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: loop (to) a lineTranslations: 1 - 30 of 746
 English Tamil
loop (to) a lineதடப்பாதை
a-linea (ஏ) உருவான
aclinic lineசாய்வில் கோடு (சாய்வற்ற கோடு)
aclinic lineசாய்வில்கோடு
acoustic delay lineஒலி தாமதச்சுற்று
acoustic lineஒலித் தொடர்
admission lineபுகவிடு கோடு
aerial loopதடவடிவமின்னலைக்கம்பி
agonal line, agonic lineசரிவில்புள்ளிக்கோடு
agonic lineஅகோணக் கோடு [காந்த விலக்கம் அற்ற இடங்களை ஒன்றுசேர்ப்பது]
agonic lineஅகோணக்கோடு
agonic lineகாந்த விலக்கமற்ற இடங்களைச் சேர்க்கும் கோடு
agonic lineசரிவில்புள்ளிக்கோடு
air lineகாற்று நீர்க் குமிழ்
air line mainகாற்றுக் குழாய்
analysis lineபாகுபாட்டுப் கோடு
anti stokes lineமுரண்டோக்குசுக்கோடு
aro lineவிற்கோடு
ascending limb of the loop of henleஎன்லிவளைவின் ஏறுறுப்பு
ashlar lineபுறக்கல்புறணி
assembly lineபூட்டல் பட்டறை
assembly lineபொருந்துகைக்கோடு
assembly line techniqueகார்ப்பு நுண்முறை
assembly-lineஒன்றுகூட்டு வரிசை
atmosphereic lineவளிமண்டலக்கோடு
auxiliary lineதுணைக்கோடு
axial lineஅச்சுக் கோடு
axial lineஅச்சுக்கோடு
azimuth lineதிசைக்கோணக் கோடு
b/h loopb/h தடம்
Search time: 0.009 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

loop (to) a line rritje hackneyed, having deteriorated through long use, shabby, worn-out get personal small dome-shaped contraceptive čekovna knjižica groźny pihapunavarpunen, Carpodacus mexicanus Department for the Development of Tourism označivati adresse, numéro de rue الحصان الرّفاس buried explosive device, explosive placed just below the surface of the ground, trap dogmàticament block of wood; journal of a voyage; journal; logarithm; (Computers) record of operations which occur in a computer or between two computers; heavy object, cut down a tree or trees; cut a tree into sections; write in a log, make entries in a journal; tr... منفذ 解脫 [jie-tuo] Пристанище centerless grinder beware of those who are marked ensayado to preserve in good condition not at this time, not just now, not to this point in time ljubavni napitak اِنْعِقاد; تثليج; تَجَلُّط; تَجَمُّد; تَجْمِيد; تَخَثُّر; جَمْد; جُمُود; جُمُودَة; خَثْر; خَثْرَة; صَلَابَة nuditi في غاية الهدوء أوبينهايمر - فيزيائيّ أمريكيّ throw in the towel oui et non, pour et contre (Computers) Alt key (keyboard key pressed in combination with other keys to execute commands) nit مشروبات البيض معدات الشكل dodatna delta modulacija ملكى ، لائق بملكة вкладывать (v.) regional language medium-sized town pitch (n.) good-tempered (adj.) Battleship prijevod Aphrodite (griech. Göttin) (u.E.) (Eig, Rel) kardinál ordinal scale enkláva 阿爾布雷希特阿爾特多費爾 阿尔布雷希特阿尔特多费尔 negative indents përpunoj