EUdictEUdict :: English-Tamil dictionary

Results for: automatic test equipment (ate)Translations: 1 - 30 of 969
 English Tamil
automatic test equipment (ate)தன்னியக்கச் சோதனைப் பொறி
a b c (automatic bias compensation)த. கோ. ஈ. (தன்னியக்கக்கோடல் ஈடு)
a. d. p. (automatic data processing)த. த. நி.-தன்னியக்கத்தரவு நிரற்படுத்தல்
a. e. g. cupping testஅ. ச. குலரிககிண்ணச்சோதனை
a. g. c. (automatic gain control)த. ந. ஆ. (தன்னியக்கநய ஆளுகை)
a. g. c. automatic gain controlத. ந. ஆ. (தன்னியக்கநய ஆளுகை)
a. v. c. (automatic volume control)த. க. ஆ. (தன்னியக்கக் கனவள வாளுகை)
abrasion testசிராய்ப்புச் சோதணை
abrasion testதேய்ப்புச் சோதனை
abrasive testதேய்வுச் சோதனை
abstract, automaticதன்னியக்கச் சுருக்கி
absurdities testபிழைக்குறிச் சோதனை
absurdities testபொருந்தாமைச்சோதனை
ac (alternated condensate) testஆ. ஓ. சோதனை
accelerated life testமுடுக்கிய ஆயுள் சோதனை
acceptance testஏற்புச் சோதனை
achievement testசாதனைச் சோதனை
acid phosphatase testஅமில ஃபாஸ்ஃபாட்டேஸ் சோதனை
acid testகடுந்தேர்வு
acid testகடும் தேர்வு; கடும் ஆய்வு
acu (automatic calling unit)என்பதன் குறுக்கம்: தன்னியக்க அழைப்பு அலகு
admission testஏற்புச் சோதனை / சேர்க்கைத் தேர்வு
adp (automatic data processing)என்பதன் குறுக்கம்: உருமாற்றி தன்னியக்கத் தரவு முறைவழி(இ.வ)/செயற்படுத்தல்(த.வ)
aerospace ground equipmentவிண்வெளித் தரைக்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி
age scale testவயது தரச் சோதனை
ageing testமுதிர்வுச் சோதனை
agglomeration testவெப்பத் திரட்சி ஆய்வு
agglutination testஒட்டுத்திரள் சோதனை
aiming testஇயைபுச் சோதனை
aiming testகைகண் இயைந்து செயலாற்ற வேண்டுய சோதனை
Search time: 0.009 seconds.Next »

About EUdict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. For more information about the authors see Credits.

We need volunteers. Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000.

Total number of language pairs: 412
Total number of translations (in millions): 11.6

Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Look at the list: Available language pairs. EUdict is online since May 9, 2005 and English<>Croatian dictionary on tkuzmic.com since June 16, 2003.

Options

There are several ways to use this dictionary. The most common way is by word input (you must know which language the word is in) but you can also use your browser's search box and bookmarklets (or favelets). There are two Japanese-English (and Japanese-French) dictionaries and one contains Kanji and Kana (Kana in English and French pair due to improved searching). For the same reason the Chinese dictionary contains traditional and simplified Chinese terms on one side and Pinyin and English terms on the other.

Advertisements

Mobile version

There is version of EUdict optimized for mobile devices like iPhone and other smartphones (phone that runs complete operating system, e.g. Android, Windows Phone, Blackberry OS, Symbian, Linux...). You can find Mobile EUdict at eudict.com/mobile.

Browser integration (Search plugins)

Perhaps the best way to enable dictionary search is through integration into the search field of your browser. To add EUdict alongside Google, Yahoo!, Amazon and other search engines in Mozilla Firefox or Internet Explorer, simply click on link after the title Browser integration, select appropriate language pair and confirm your decision. And you're ready to go; select EUdict from the drop-down list in search field (Firefox) or address bar (IE), input a word and press Enter. In Chrome, after clicking on a language pair, go to Settings->Search->Manage Search Engines.... Find EUdict in Other search engines and click Make default. Later you can change default search engine and EUdict will still be accessible in drop-down list in address bar if you type: eudict word. Internet Explorer 8+ users can also use something else: Accelerators.

Bookmarklets

There is a way to enable word translation from any page - Bookmarklets. A bookmarklet is a small JavaScript code stored as a bookmark in you browser.

Tips and tricks

If you want to type a character which isn't on your keyboard, simply pick it from a list of special characters. For this option – and also bookmarklets – to work, JavaScript must be enabled in your browser. If you are unable to add a bookmarklet in Mozilla Firefox according to the instructions above, there is another way; right click on a link and select Bookmark this link.... Now you can drag this link from Bookmarks to the Bookmarks Toolbar.
If no word is submitted an alphabetical list will choose a random word from English-Croatian dictionary. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Although EUdict can't translate complete sentences, it can translate several words at once if you separate them with spaces or commas. Sometimes you can find translation results directly from Google by typing: eudict word. If you are searching for a word in Japanese (Kanji) dictionary and not receiving any results, try without Kana (term in brackets). If you are searching for a word in the Chinese dictionary and not receiving any results, try without Pinyin (term in brackets). Disable spellchecking in Firefox by going to Tools->Options->Advanced->Check my spelling as I type. Switch languages with click on the button between language pairs. Why not add a EUdict search form to your web site? Form

Recent searches cloud

automatic test equipment (ate) إستشاري analiza frekvencija chip away Abschaum (u.E.) (S)/Bodensatz (u.E.) (S)/Filtrationsrückstand (u.E.) (S, Tech) normative economics مشتعل على نحو ساطع او خافق = باهر للبصر = gaudy متسع تدريجيا نحو الخارج decree on vocational teacher training Umbruchkorrektur (f.) ez nem az ő dolga električni alat Koordinacija za područja od posebne državne skrbi calculation, reckoning, count; forecast الإعتلاء 3153 (dreitausendeinhundertdreiundfünfzig) (u.E.) Kleinkredit (u.E.) (S, Wirtsch)/Mikrokredit (u.E.) (S, Wirtsch) onverskillig close thicket, dense forest, jungle horse power (hp) فراتز вражеский (adj.) coarse screen oxidovat redraft externally fired irai Our life is short but is made longer by misfortunes. (Publilius Syrus) meat of medium quality اِحْتَشَدَ; تَجَمْهَرَ; حَفَلَ سَبْقٌ صَحَفِيّ; سَبْقٌ صُحُفِيّ பச்சுக் குறைபாடு En Yüksek Çözünürlük الطريقة suvaitseva, avarakatseinen, avomielinen, avaramielinen, ennakkoluuloton, laajakatseinen, suurpiirteinen, vapaamielinen quality of being adult, state of being full grown, maturity الاستراحة basal meghitt beszélgetés common area equivalence, equal value, equivalent guards pagbibitíw ng tungkol Stimmloser dentaler Frikativ (u.E.) anula(un tirg) متعلق بتضخّم الرأس ساخر تافه ، لا يستحق الذكر مشحم ، ملوث بالشحم = زيتى المظهر او الملمس = زلق دهنى Münzfach (n.) (in Brieftasche) предыдущий (adj.) أدار; نجح; روض; عالج; إقتصد; واجه; ناور; عنى; وجد; أكل; تصرف