EUdict

Insert:

EUdict :: English-Swedish dictionary

Results for: API (Application Program Interface)Translations: 117 / 17
 English Swedish
API (Application Program Interface)(data) Applikation Program Gränssnitt
app (application program)app, applikation, implementation, utnyttjande (även i datorer); (data) program som utför en särskild uppgift (som ordbehandlare, elektroniska kalkyleringsblad, grafiska program, etc.)
application(subst.) applikation; ansökan; tillämpning; (data) dataprogram (t.ex. ordbehandling, kalkyleringsblad, webbrowser, etc.)
application area of useanvändningsområde
application foransökan
application programapplikationsprogram, program som är skapat för att utföra en bestämd uppgift (data)
client applicationklientprogram, program som kan överföra objekt till och från sig själv enligt OLE-metoden (data)
interface(subst.) gränsyta mellan två föremål; hårdvara eller program som kopplar en dator till en annan och möjliggör för de två att kommunicera (data), gränssnitt, kabel, passa ihop, bringa i kontakt
mdi-interfacemdi-gränssnitt
mode of applicationanvändningssätt
PIF (program information file)(subst.) programinformationsfil, fil som ger information angående funktions-användandet av ett program
programprogram
program (Amer.)(subst.) program, programmera
program-ideasprogramidéer
Small Computer System Interfacelitet gränssnitt för datasystem, standardgränssnitt för kopplingen av diskenheter och kringutrustning till persondatorer (data)
TSR programTSR program, program som ligger i en dators minne och som kan aktiveras genom att trycka en kombination av tangenter (data)
user-interfacegräns-snittet
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements