EUdict

Insert:

EUdict :: English-Dutch dictionary

Results for: colourfast (Brit.)Translations: 130 / 46
 English Dutch
colourfast (Brit.)kleurecht, kleurvast
amphitheatre (Brit.)amphitheater, arena
anaesthetise (Brit.)toedienen van verdovingsmiddel, verdoven, pijn doen verminderen; onder narcose brengen;
aromatise (Brit.)aromatiseren, geurig of aromatisch maken
authorise (Brit.)toestaan; toestemming geven; autoriseren
belabour (Brit.)bekritiseren, voor gek zetten; uitspinnen; ervan langs geven
breathalyse (Brit.)uitvoeren van een blaasproef om automobilist op gebruik van alcohol te testen en na te gaan of hij onder de invloed is van alcohol
britkleine vissen
Brit. (Britain)groot brittannie (engeland)
candour (Brit.)eerlijkheid, openheid, oprechtheid
cartelise (Brit.)een blok worden, een coalite worden; een blok vormen; onder de controle van een coalitie brengen
civilianise (Brit.)verandering van militaire naar burgerlijke status, burgerstatus verlenen, civiel maken; iets burgerlijk maken; onder burgerlijke controle stellen
colour (Brit.)kleur, schakering, kleuren, verven
colourable (Brit.)te kleuren, te verven, kan gekleurd worden, kan geverfd worden
colourant (Brit.)kleurmiddel; middel gebruikt om te verven of kleuren, pigment
colouration (Brit.)kleuring, ordening van kleuren
colourcast (Brit.)televisieprogramma in kleur uitgezonden
colouring (Brit.)het kleuren; pigment; pigmentatie, kleuring
colourless (Brit.)bleek; gebrek aan kleur; saai, vervelend
colourman (Brit.)handelaar in verfartikelen
colours (Brit.)vlag of vaandel; combinatie van kleuren (op een ordeteken, uniform, enz.), personaliteit; karakter
criticising (Brit.)het geven van kritiek, het bekritiseren; proces van bekritiseren; het uitdrukking geven aan afkeur van iemand of iets
defence (Brit.)verdediging, protectie, bescherming
defencelessness (Brit.)weerloosheid
depolarise (Brit.)depolariseren, ontpolariseren
discolour (Brit.)verkleuren, bevlekken, verschieten
discoloured (Brit.)verkleurd, bevlekt
disfavour (Brit.)afkeuren, afkeer hebben van, niet houden van, afkeuring, tegenkeer
dogmatise (Brit.)dogmatische beweringen maken; dogmatiseren
down at heel (Brit.)slecht gekleed door geldgebrek; slordige en armoedig gekleed; oude kleren dragend door geldgebrek; versleten
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements