EUdict

Insert:

EUdict :: English-Czech dictionary

Results for: water-supply reservoirTranslations: 130 / 384
 English Czech
water-supply reservoirvodárenská nádrž
a lot of waterspousta vody
a lot of water has passed under the bridgehodně vody uplynulo
accidental water quality deteriorationhavarijní zhoršení jakosti vody
accumulated water energyakumulovaná vodní energie
additional water softeningdoměkčování vody
adsorption wateradsorpční voda
adsorption water capacityadsorpční vodní kapacita
aerated watersodovka
aeration of waterprovzdušňování vody
aggregate supplyagregátní nabídka
aggregate supply curvekřivka agregované nabídky
allochthonous watercizí voda
ambient water quality standards.standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
amelioration reservoirmeliorační nádrž
ammonia waterčpavková voda
artesian waterartézská voda
artificial surface water infiltrationumělá infiltrace povrchové vody
atmospheric wateratmosférická voda
automatic water quality control systemautomatizovaná soustava kontroly jakosti vody
average reservoir depthprůměrná hloubka nádrže
average yield of water sourceprůměrná vydatnost vodního zdroje
bank reservoirbřehová jímka
bilge waterpodpalubní voda, kal
biological water charakteristicbiologická charakteristika vody
blood is thicker than waterrodinné vazby jsou silnější než manželství
blow you out of the waterponížit tě
bog water regimebažinný režim (půdy)
boiler feed waternapájecí voda
brackish waterbrakická voda
Search time: 0.003 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements