EUdict

Insert:

EUdict :: English-Czech dictionary

Results for: to supply sb with stTranslations: 130 / 33
 English Czech
to supply sb with stposkytnout komu co, dodat
aggregate supplyagregátní nabídka
aggregate supply curvekřivka agregované nabídky
competition on the supply sidekonkurence na straně nabídky
dynamic supplydynamická nabídka
elastic supplyelastická nabídka
elasticity of supplypružnost nabídky
excess supplypřevaha nabídky, přebytek na straně nabídky
industry long-run supply curvekřivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short-run supply curvekřivka krátkodobé odvětvové nabídky
irrigation water supply stationzávlahová čerpací stanice
Law of Supply and Demandzákon nabídky a poptávky
limited supplyzásoba, omezená nabídka
money supplynabídka peněz, zásoba peněz v ekonomice, zásoba peněz, nabídka peněz v ekonomice
money supply, money stockzásoba peněz v ekonomice, nabídka
perfectly elastic supplydokonale pružná nabídka
perfectly inelastic supplyzcela nepružná nabídka
power supplyzdroj proudu
supplydodávka, uspokojit, posila, dodatek, nahrazovat, zásoby, přívod, zprostředkovávat, příspěvek, dodavatelský, dodávání, nabídka, zásobovací, přispět, přítok, dodávat, přísun, napájet, dovoz, poskytnutí, dodat, zastoupit, poskytnout, přivádět, napájecí, nahr
supply and demandpoptávka a nabídka, nabídka a poptávka
supply and demand curvekřivka nabídky a poptávky
supply curvenabídková křivka
supply pricenabídková cena
supply scheduleschéma nabídky
supply voltage rejection ratio (SVRR)potlačení změny napájecího napětí
supply wateružitková voda
supply-sideze strany nabídky, nabídkový
supply-side economicsnabídková ekonomika, ekonomie strany nabídky
taxable supplyzdanitelná nabídka
water supplyvodovod
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements