EUdict

Insert:

EUdict :: English-Czech dictionary

Results for: contour ditch flooding zoneTranslations: 130 / 62
 English Czech
contour ditch flooding zonepřeronový pás
admissible flooding timepřípustná doba zaplavení
antierosion berm ditchprotierozní záchytný příkop
aphotic zoneafotická vrstva
aphytic zoneafytická oblast
arid zonearidní zóna
barbel zoneparmové pásmo
bream zonecejnové pásmo
buffer zone of water resourcesochranné pásmo vodních zdrojů
campacting zonezóna zhutnění
capillary zonekapilární pásmo (půdní voda)
compensation zonekompenzační vrstva (voda)
conducting main drainage ditchsvodný odvodňovací příkop
contact zonekontaktní zóna (voda)
contourkontura, konturovat
contour furrowprůleh
contour furrow ploughingbrázdování
contour furrow terracingprůlehové terasování
contour linevrstevnice
countor furrow irrigation zonepřeronový pás
danger zonenebezpečný prostor
ditchškarpa, jáma, vyhloubit příkop, příkop, odhodit, strouha, vyhloubit strouhu, zahodit, vjet do příkopu, zbavit se
ditch digging machinepříkopovač
diverting contour furrowodváděcí průleh
drainage ditchodvodňovací přikop
draining ditchodvodňovací příkop
draining ditch spacingrozchod odvodňovacích příkopů
drop zonezóna seskoku, místo seskoku
dysphotic zonedysfotická vrstva
eulittoral zoneeulitorál
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements