EUdict

Insert:

EUdict :: English-Czech dictionary

Results for: amended peroneal ejection spastic interestTranslations: 129 / 29
 English Czech
amendeddoplněn
bear interestvynášet úrok
bearing interestúročení
compound interestsložitý úrok, úrok z úroků, složený úrok
controlling interestmajorita akcií, kontrolní balík akcií
debit interest ratedebetní úroková míra
earn interestvynášet úrok
ejectionvyhození, katapultování
ejection seatkatapultovací sedadlo
fixed interest ratefixní úroková sazba
interestúrok, zainteresovanost, zájem, zajímavost, zainteresovat, úroky, zisk, zajímat
interest incomepříjem z úroků
interest rateúroková sazba, úroková míra
interest rate /rate of interest/úroková sazba
interest rate marginrozdíl mezi úrokovou mírou u půjčky a deposit
interest runningúročení
interest-free credit /loan/bezúročná půjčka
majority interestvětšinový podíl
nominal interest ratenominální úroková míra
non-interest-bearingbezúročná půjčka, nezúročitelný
pay interestvynášet úrok
public-interest theory of regulationteorie regulace veřejného zájmu
real interest ratereálná úroková míra
self-interestsoukromý zájem
simple interestjednoduchý úrok, jednoduché úrokování
site of special scientific interestSSSI site of special scientific interest, site of special scientific interest SSSI
spasticobčasný a prudký, přerušovaný, náhlý, nárazový, křečovitý, spastický, trpící spastickou obrnou, pacient trpící spastickou obrnou
special-interest theory of regulationteorie regulace zvláštního úroku
take an interest inzajímat se o
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements