EUdict

Insert:

EUdict :: Czech-English dictionary

Results for: odstranění řemeslné práceTranslations: 130 / 69
 Czech English
odstranění řemeslné prácedeskill
americká federace práce a kongres průmyslových organizacíAFL-CIO, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
během prácein-service
bez práceout of work
bez práce nejsou koláčeno pain, no gain
celoroční prácecoursework
chodit do prácego out to work
dát se do práceturn to
dělba prácedivision of labour
dělník na venkovní práceyardman
diplomová prácedissertation, theses, thesis
dojíždět do prácecommute
domácí prácehousework
etika prácework ethic
fyzická prácemanual labor, manual labour
kancelářská prácepaperwork
křehká prácefiligree
labolatorní prácepracticum
mám hodně prácebusy
manuální prácemanual labour
Mezinárodní organizace práceILO, International Labor Organization, International Labour Organization /ILO/
mezní příjmový produkt prácemarginal revenue product of labour
náklady prácecost of labour
náklady, prácecosts, labour
námezdní prácewage labour
návrat do práceback to the grind
nouzová práce pro nezaměstnanémake-work
nucená prácepeonage, hard labor
odstraněnídisposals, excision, disposal, withdrawal, removing, removal, elimination
odstranění dvojsmyslůdisambiguation
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements