EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: zakon o uredjenju prostora i izgradnji objekataTranslations: 130 / 195
 Croatian English
akustika prostoraroom acoustics
alokacija prostora bazi podatakadatabase space allocation
analogija između prostora i vremenaanalogy between space and time
artikuliranje vlastitog prostoraarticulaton of ones owen space
asocijativni zakonassociative law
barokna organizacija prostorabaroque organization of space
bez manevarskog prostorastringent
blok neovisnih objekataindependent object block
blok objekata koji slijede u nizusequential object block
blokovi nizova objekataset object blocks
carinski zakoncustoms law
čin; zakonact
datum valute (zakon prema kojem u slučaju totalne štete imovine osiguravatelj mora platiti nominalnu vrijednost iz police bez obzira na stvarnu vrijednost uništene imovine)value date
definicija prostoradefinition of space
deformacije građevinskih objekatadeformations on building constructions
digitalni model prostoradigital area models
dodjela (alokacija) prostora bazi podatakadatabase space allocation
dodjela prostora bazi podatakadatabase space allocation
donesen (zakon)passed, enacted
donijeti (zakon)pass, enact
donijeti zakonenact
donijeti zakonpromote
države Europskoga gospodarskoga prostoraEconomic European Area countries
države Europskoga gospodarskoga prostoraEconomic European Area Countries (EEA countries)
faktor korisno iskorištenog prostora kod slaganjastowage factor
gornji dio prostoraoverhead position
istiskivanje zraka iz procesnih prostora inertnim plinom (npr. dušikom)blanketing
Istraživanje prostoraEnvironment exploration
izgradnja objekata za zabavu i razonoduconstruction work of leisure facilities
Javni zakon 15 (zakon koji je donio Američki kongres 1945. kojim se osiguranje izuzima od saveznih zakona o zaštiti tržišnoga natjecanja u onoj mjeri u kojoj je ono propisno uređeno državnim zakonima)Public Law 15
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements