EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: zahtjevi pri prijenosu različitih vrsta informacijTranslations: 130 / 232
 Croatian English
zahtjevi pri prijenosu različitih vrsta informacijtransmission of information requirements
adventivna vrstaadventitious species
antierozivna vrstaantierosive species
BARUT dioda (vrsta mikrovalne lavinske diode)barrier injected transit-time (BARITT) diode
bazni rizik (rizik različitih fluktuacija promptnih i terminskih cijena od trenutka otvaranja pozicije do njezina zatvaranja)basis risk
bogatstvo vrstaspecies richness
broj i vrsta omotanumber and kind of packages
broj sekunda bez pogreške (u prijenosu)error free seconds (error-free seconds)
broj sekunda s pogreškama (u prijenosu)errored seconds
cepstrum (vrsta transformacije spektra signala)cepstrum
cjevovod za više različitih produkatamultistock flow
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
EGA kartica (vrsta grafičke kartice)EGA card
endemična vrstaendemic species
financijski zahtjevifinancial requirements
formalni zahtjeviformal requirements
funkcijski zahtjevi stolarijefunctional requirements on joinery
galij arsenid (vrsta poluvodiča)gallium arsenide
generička statistička poruka/središnja banka (vrsta generičke statističke poruke dizajnirane za razmjenu statističkih podataka, ponajprije između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka u ESSB-u)Generic Statistical Message/Central Bank
glasovanje za kandidate s različitih listacross voting
gore navedeni formalni zahtjevirequirements set out above
gospodarski i socijalni zahtjevieconomic and social requirements
gubici pri prijenosu prostoromspace loss
gubitak pri prijenosutransmission loss
gubitci pri prijenosu prostoromspace loss
interakcija ionskih vrstainteraction of ionic species
interes zakupa, osiguranje interesa zakupa (vrsta osiguranja imovine koje pruža zaštitu od gubitka zakupa zbog opasnosti pokrivenih ugovorom o osiguranju)leasehold interest
interoperabilnost (mogućnost zajedničkoga rada dvaju različitih sustava ili uređaja u mreži, situacija u kojoj se platni instrumenti iz jednoga sustava mogu rabiti u ostalim zemljama i sustavima)interoperability
iskrivljeni znakovi pri prijenosujunk
isprava o prijenosu prava (vlasništva)transfer deed
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements