EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: više danaTranslations: 130 / 41
 Croatian English
(jedno)dnevna trgovina (kupnja i prodaja ili kratka kupnja i pokriće unutar istoga dana)daylight trade
četrnaest danafortnight
cijena zatvaranja (cijena roba ili dionica na kraju dana na burzi)closing price
cijena zatvaranja, konačna dnevna cijena (cijena roba ili dionica na kraju dana na burzi)closing price
danaday
danadays
dana ovlastto grant authorisation
dnevna likvidnost (likvidnost u danu; sredstva koja su dostupna tijekom radnoga dana, a financijske ih institucije obično rabe za plaćanja u realnom vremenu)intraday liquidity
dnevni kredit (kredit unutar jednoga dana, kredit koji dospijeva u roku od jednoga dana)intraday credit
duže od godinu danaperiod exceeding one year
iz dana u danfrom day to day
jednog danasome day
klauzula "nultoga sata" (klauzula koja omogućuje likvidatoru institucije u stečaju da opozove sva plaćanja koja su obavljena nakon ponoći onoga dana kad je ona objavila stečaj)zero-hour clause
kontracepcija metodom bezopasnih danaVatican roulette
metoda za određivanje broj a dana koji se uzimaju za izračun prirasta kamataday-count convention
metoda za određivanje broja dana koji se uzimaju za izračun prirasta kamataday-count convention
mjesec danamonth
na kraju danaend-of-day
od dana stupanja na snaguat the date of entering into force of
od dana stupanja Republike Hrvatske u EUupon accession of the Republic of Croatia to the EU
ovih danathese days
poruka na kraju dana o uspješnom ili neuspješnom usklađenjuend-of-day check message notification (ECMN)
pravilo "nultoga sata" (odredba o poništenju transakcije koja je obavljena nakon ponoći onoga dana kada je ustanova zatvorena zbog stečaja)zero-hour rule
pravilo "nultoga sata" (pravilo koje omogućuje likvidatoru institucije u stečaju da opozove sva plaćanja koja su obavljena nakon ponoći onoga dana kad je ona objavila stečaj)zero-hour rule
prije isteka razdoblja od mjesec danabefore a one month period has elapsed
prije nekoliko danaday
promptna cijena (za transakciju s izvršenjem do dva radna dana)spot price
razdoblje duže od godinu danaperiod exceeding one year
sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu na kraju danaend-of-day gross settlement systems
svjetlost danadaylight
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements