EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: uzorak ugovoraTranslations: 130 / 127
 Croatian English
arbitražni ugovoraarbitration agreement
cenzurirani uzorakcensored sample
defektni uzorak; uzorak s pogreškomdefective sample
dijeljenje tržišta (situacija u kojoj se društva iz različitih zemalja dogovore da svoje proizvode ne prodaju na tržištima ostalih zemalja koje sudjeluju u dogovoru; postupak protivan odredbama Rimskoga ugovora)market sharing
dodjela ugovoraaward of contract
dostava/isporuka/ispunjenje ugovora; prijenos vlasništva (kod vrijednosnih papira)delivery
ekstenzivni uzorakextensive sampling
fiksni uzorakfixed sample
govorni uzorakvoice print
indirektni uzorakindirect sample
ispitivani uzoraktest piece
Ispitni uzorakTest specimen
Istek ugovoraExpiration of the Contract
istek ugovoraexpiry of a treaty
izvršavanje ugovora o javnim nabavamafulfilment of public contracts
javna dodjela ugovoraaward of contract
jednostavni slučajni uzoraksample, simple random; SRS
jednostavni slučajni uzorak Simple Random Sample; SRS
karirani škotski uzoraktartan
klauzula cijeloga ugovoraentire contract clause
klauzula o mogućnosti cijepanja ugovoradivisible contract clause
klauzula o otkazu i raskidu ugovoracancellation clause
klauzula o reaktiviranju ugovoraautomatic reinstatement clause
kompleksni uzorakcomplex sample
konačno netiranje (posebni oblik saldiranja/netiranja kojemu je cilj smanjiti izloženost nepokrivenih ugovora ako jedna od stranaka prekrši određene uvjete iz ugovora prije datuma namire)close-out netting
kontrolni uzoraktest specimen
kršenje ugovorabreach of contract
kvotni uzorakquota sample
kvotni uzoraksample, quota
mali uzoraksmall sample
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements