EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: uposliti sredstvaTranslations: 130 / 117
 Croatian English
aktiva; imovina, sredstvaassets
antibiotici i kemoterapijska sredstva za uporabu u dermatologijiantibiotics and chemotherapeutics for dermatological use
antimigracijska sredstvaantimigrants
apsorpcijska sredstva za zaustavljanje krvarenjaabsorbable haemostatics
bezuvjetna obveza primatelja u sustavu prijenosa da svojemu komitentu, korisniku sredstava, stavi na raspolaganje sredstva na datum valutereceiver finality
blokirana imovina/sredstvafrozen assets
blokirana sredstvablocked funds
brod bez porivnog sredstvanon-propelled ship
cjevovod rashladnog sredstvarefrigerant piping
devizna sredstvaforeign exchange assets
dijagnostička sredstvadiagnostic agents
dijagnostička sredstva i postupcidiagnostic agents and procedures
dnevna likvidnost (likvidnost u danu; sredstva koja su dostupna tijekom radnoga dana, a financijske ih institucije obično rabe za plaćanja u realnom vremenu)intraday liquidity
dodijeljena sredstvaallotted funds
doping sredstvadoping agents
dostupna sredstvaavailable funds
dugoročna imovina/sredstvalong-term assets
elektromagnetna apsorpcijska sredstvaelectromagnetic absorbent material
elektronički novčanik (pretplaćena kartica na kojoj se deponirana sredstva mogu povećavati i smanjivati)stored-value card
financijska imovina/sredstvafinancial assets
financijska sredstvafinancial assets
financijska sredstvafinancial resources
fond sredstvafund
fond; novac, sredstvafund
Herstattov rizik (rizik gubitka u trgovanju deviznim sredstvima zbog mogućnosti da jedna ugovorna strana isporuči devizna sredstva, a da financijska institucija, koja je druga ugovorna strana, ne ispuni svoje ugovorne obveze)Herstatt risk
interno generirana sredstva, sredstva unutarnjega financiranjainternally generated funds (IGF)
investirati/uložiti sredstvainvest funds
istražna sredstvainvestigative facilities
izbor sredstva za raspršivanjeChoice of the means of dispersion
izdvojena/predviđena sredstvaearmarked assets
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements