EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: ukupno povecanje kreditaTranslations: 130 / 112
 Croatian English
ukupno povećanje kreditaoverall credit expansion
(povećanje vrijednosti) imovine, aktiveasset growth rast
aditivno povećanje brzineadditive increase rate
aprecijacija, povećanje vrijednostiappreciation
cijena kreditacharge for credit
dodjela kreditacoverage area
dodjela kredita (kod kontrole toka)coverage area
društvo komercijalnih zajmova/kreditacommercial credit company
društvo komercijalnih zajmova/kreditasales finance company
efektivno povećanjecoding gain
efektivno povećanje SNR za isti BERcoding gain
ekspanzija domaćih kreditadomestic credit expansion
emisija kreditacredit creation
financiranje i osiguranje izvoznih kreditaExport Credit Financing and Insurance
gornja granica kreditacredit ceiling
gornja granica kreditacredit limit
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
iznos kreditacredit volume
jamastvo izvoznih zajmova/kreditaexport credit guarantee facility
kontrola kreditacredit control
kreditno razdoblje (rok dospijeća kredita)credit period
oblik kreditaform of a loan
odobravanje kreditagranting credits
odredba u polici životnoga osiguranja kojom se osiguravatelju odobrava uporaba iznosa kredita po polici za naplatu svih dužnih premijaautomatic premium loan
ograničenje kredita/zajmacredit restriction
olakšica za smanjenje siromaštva i povećanje rasta (inicijativa MMF-a i SB-a)Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF)
osiguranje izvoznih kreditaexport credit insurance
osiguranje izvoznih zajmova/kreditaexport credit insurance
osiguranje kreditacredit insurance
osiguranje otplate kreditacapital redemption policy
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements