EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: trošak potvrde o stanju kreditaTranslations: 130 / 96
 Croatian English
audio-vizualne potvrde/financiranje filmovaaudio visual certificates/film financing
biti u stanjucan
brod koji nije u stanju sigurno plovitiunseaworthiness
brod koji nije u stanju sigurno prevozitiunseaworthiness
brod u stanju da sigurno može ploviti i prevozitiseaworthiness
carinske vlasti nadležne za izdavanje potvrdeissuing customs authorities
cijena kreditacharge for credit
dodjela kreditacoverage area
dodjela kredita (kod kontrole toka)coverage area
dokaz o zdravstvenom stanju (liječnički pregled i pretrage)medical evidence
društvo komercijalnih zajmova/kreditacommercial credit company
društvo komercijalnih zajmova/kreditasales finance company
duplikat potvrde o prometu robeduplicate movement certificate
duplikat potvrde o prometu robe EUR.1duplicate movement certificate EUR.1
ekspanzija domaćih kreditadomestic credit expansion
emisija kreditacredit creation
financiranje i osiguranje izvoznih kreditaExport Credit Financing and Insurance
fluid pod tlakom koji tada ne može biti u plin./parovitom stanju (transport CO₂)supercritical fluid
gornja granica kreditacredit ceiling
gornja granica kreditacredit limit
granični kredit (stalni instrument Eurosustava kojim se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnoga kredita od NSB-a po unaprijed određenoj kamatnoj stopi)marginal lending facility
informacije o stanju na cestamainformation concerning the roads
ispitivanje u stanju mirovanjainactivity test
izdavanje potvrdeissue of a certificate
iznos kreditacredit volume
izvješće o stanjusituation report
jamastvo izvoznih zajmova/kreditaexport credit guarantee facility
kontrola kreditacredit control
Kontrolni znak potvrde ispravnog prijemaPositive Acknowledgement
kreditno razdoblje (rok dospijeća kredita)credit period
Search time: 0.001 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements