EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: svim raspoloživim snagamaTranslations: 124 / 24
 Croatian English
antena koja zraci jednako u svim smjerovimaisotropic antenna
četveroznamenkasti broj koji se dodjeljuje svim izlaznim porukama (u SWIFT-u) (zajedno s rednim brojem izlazne poruke čini referenciju izlazne poruke)output session number
četveroznamenkasti broj koji se dodjeljuje svim ulaznim porukama (u SWIFT-u)input session number (ISN)
emisija paketa u svim smjerovimaall-routes broadcast
kunem se svim srcemcross my heart
odlučivati o svim praktičnim mjeramato decide on all practical measures
raspoloživimavailable
razašiljanje poruka u svim smjerovimaall-routes broadcast
razašiljanje u svim smjerovimaall-routes broadcast
redni broj izlazne poruke (šestoznamenkasti redni broj koji se dodjeljuje svim izlaznim porukama (u SWIFT-u))Output Sequence Number (OSN)
redni broj ulazne poruke (šestoznamenkasti redni broj koji se dodjeljuje svim ulaznim porukama (u SWIFT-u).)input sequence number (ISN)
run-off osnova (u slučaju kada se osiguravatelj prestane baviti određenim vrstama osiguranja, on je u obvezi isplate šteta po svim aktivnim policama sve do njihova isteka)run-off basis
sa svim dijelovimaself-contained
seosko gospodarstvo sa svim zgradamafarmstead
slanje u svim smjerovimaall-routes broadcast
snagamaforces
svimall
svim sredstvimaby all means
svojim snagamaunaided
tehnologija temeljena na besplatno raspoloživim stopen technology
trgovina svim proizvodimatrade in all products
u svim pravcimaall-directional
u svim pravcimaall-round
usmjeravanje prometa svim čvorištimaflooding
Search time: 0.001 seconds.

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements