EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: srednje vrijeme između kvarovaTranslations: 130 / 490
 Croatian English
srednje vrijeme između kvarovamean time between failures
(vremenski) jaz naplate (vrijeme kašnjenja naplate)collection lag
(vremenski) jaz plaćanja, vrijeme kašnjenja plaćanja (vremenski razmak između zadavanja platnoga naloga i njegove konačne namire)payment lag
analiza srednje vrijednostimean value analysis
analogija između prostora i vremenaanalogy between space and time
aplikacija opće namjene (aplikacija u SWIFT-u kojom se uspostavlja i nadzire komunikacija između logičkoga terminala i SWIFT-a)general purpose application (GPA)
apneja za vrijeme spavanjasleep apnea
bilateralno netiranje (sporazum između dviju stranaka koje prebijaju/netiraju svoje međusobne obveze)bilateral netting
birati izmeđuopt
blok podataka koji se prenosi između glavne memoriphysical record
brodarski ugovor na vrijemetime charter
broj praznih redaka između dva retkaline spacing
čekati vrijemebide
ciljno vrijeme isporukedelivery time target
ciljno vrijeme rotacije znaka (u lokalnoj mreži)target token rotation time
čitavo vrijemeall along
čitavo vrijemeall the time
crtanje olovkom za vrijeme pokaza prezentacijePen drawings in slide shows
današnje vrijemenowadays
datumi i vrijeme poslovanjaoperating dates and times
davno prošlo vrijemepluperfect
derivat vrijemerate time
derivat vrijemereset time
dio rijeke između dva zavojareach
dnevno vrijemetime of day
doći na vrijemenick
dopušteno vrijeme između pripreme nekog pripravka i upotrebe (npr. boje)pot life
dopušteno vrijeme skladištenja nekog pripravka na policishelf life
drenažni prsten između prirubnicadrip ring
drugo vrijemeanother time
Search time: 0.004 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements