EUdict

Insert:

EUdict :: Croatian-English dictionary

Results for: sprava za pranje očiju nakon nezgodeTranslations: 130 / 140
 Croatian English
sprava za pranje očiju nakon nezgodeeyewash
baštinik ostatka nakon svih namirenih tražbinaresiduary
bez očijueyeless
biti u zraku nakon skokaairborne
brisanje nakon izlazablank after
cjevovod za pranje palubedeck wash piping
daleko od očijuout of sight
dizanje nakon idealno dodane lopteplay set
dizanje nakon loše dodane loptesave set
dizanje nakon loše dodane loptetrouble set
dobit nakon poreza (neto dobit)profit after taxes
EEZ-ova ovjera (postupak kojim država članica može potvrditi, nakon testiranja, da svaki dio opreme udovoljava usklađenim uvjetima)EEC verification
gimnastička spravaapparatus
godina nezgodeyear of accident
infekcije nakon transplantacijeinfections after transplantation
klauzula "nultoga sata" (klauzula koja omogućuje likvidatoru institucije u stečaju da opozove sva plaćanja koja su obavljena nakon ponoći onoga dana kad je ona objavila stečaj)zero-hour clause
kombinirani stroj za pranje i sušenje rubljawasher/dryers
nadzor EEZ-ovskoga tipa (postupak kojim tijelo ovlašteno za tu namjenu od strane države članice utvrđuje i potvrđuje, nakon provođenja testiranja, da određni tip opreme udovoljava uvjetima usklađenima s relevantnim direktivama)EEC-type examination
naknada za djelomični invaliditet (naknada za invaliditet koji se definira kao djelomični invaliditet od trenutka kada se osiguranik vrati na posao nakon razdoblja potpunoga trajnoga invaliditeta)residual disability benefit
naknada za smrt zbog nezgodeaccidental death benefit
nakonafter
nakonafterward
nakonafterwards
nakonfollowing
nakonnext
nakonsubsequently
nakonthereafter
nakonupon
nakon isteka četvrte godineat the end of the fourth year
nakon savjetovanjafollowing consultations
Search time: 0.002 seconds. Next »

About Eudict

EUdict (European dictionary) is a collection of online dictionaries for the languages spoken mostly in Europe. These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the dictionaries have only a few thousand words, others have more than 250,000. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. More information

Please help us improve this site by translating its interface into your language!

Total number of language pairs: 414
Total number of translations (in millions): 11.6

Mobile version
Advertisements